BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 02 stycznia 2019

Wiadomości

Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 113/7/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 113/7/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 stycznia 2019

Wiadomości

Informacja dot. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dot. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 stycznia 2019

Wiadomości

ZDAWALNOŚĆ WORD Z PODZIAŁEM NA OSK 2018

Dodanie nowej wiadomości: ZDAWALNOŚĆ WORD Z PODZIAŁEM NA OSK 2018 - [Wszystkie zmiany]

LISTA PRZEDSIĘBIORCÓW OSK

Dodanie nowej wiadomości: LISTA PRZEDSIĘBIORCÓW OSK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 stycznia 2019

Wiadomości

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.75.2018

Dodano: Zawiadomienie o unieważnieniu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o planie zamówień publicznych na 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o planie zamówień publicznych na 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zadania i kompetencje Etatowego Członka Zarządu - [Wszystkie zmiany]

Podział zadań pomiędzy Starostę i Członków Zarządu Powiatu

Dodanie nowej wiadomości: Podział zadań pomiędzy Starostę i Członków Zarządu Powiatu - [Wszystkie zmiany]

DANE TELEADRESOWE

Dodanie nowej wiadomości: DANE TELEADRESOWE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 stycznia 2019

Wiadomości

Plan zamówień publicznych na 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan zamówień publicznych na 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.1.2019

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.1.2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 stycznia 2019

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 14 stycznia 2019

Wiadomości

V sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: V sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 stycznia 2019

Wiadomości

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 stycznia 2019

Wiadomości

UCHWAŁA NR IV/15/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IV/15/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 grudnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR IV/16/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IV/16/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 grudnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR IV/17/18 RADY POWIATU PISZ

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IV/17/18 RADY POWIATU PISZ - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR IV/18/18 RADY POWIATU PISZ

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IV/18/18 RADY POWIATU PISZ - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR IV/19/18 RADY POWIATU PISZ

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IV/19/18 RADY POWIATU PISZ - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR IV/20/18 RADY POWIATU PISZ

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IV/20/18 RADY POWIATU PISZ - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Rady Powiatu Pisz na 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Rady Powiatu Pisz na 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

III sesja Rady Powiatu Pisz

dodano protokół z sesji - [Wszystkie zmiany]

IV sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: IV sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja radnego Andrzeja Kurzątkowskiego

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja radnego Andrzeja Kurzątkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja radnego Łukasza Borysa

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja radnego Łukasza Borysa - [Wszystkie zmiany]

Petycja mieszkańców Powiatu Giżyckiego i Powiatu Piskiego

Dodanie nowej wiadomości: Petycja mieszkańców Powiatu Giżyckiego i Powiatu Piskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 stycznia 2019

Wiadomości

V sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: V sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 stycznia 2019

Wiadomości

Opinia SO RIO w Olsztynie o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.1.2019

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony - PZD.3210.1.2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 stycznia 2019

Wiadomości

V sesja Rady Powiatu Pisz - przebieg obrad

Dodanie nowej wiadomości: V sesja Rady Powiatu Pisz - przebieg obrad - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 25 stycznia 2019

Wiadomości

Plan zamówień publicznych na 2019r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan zamówień publicznych na 2019r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 27 stycznia 2019

Wiadomości

Postępowanie ZSBP.226.1.2019- świadczenie usług szkolenia zawodowego

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie ZSBP.226.1.2019- świadczenie usług szkolenia zawodowego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 28 stycznia 2019

Wiadomości

WYKAZ PUNKTÓW nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Piskim w 2019 r.

Edycja wiadomości WYKAZ PUNKTÓW nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Piskim w 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ PUNKTÓW nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Piskim w 2019 r.

Edycja wiadomości WYKAZ PUNKTÓW nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Piskim w 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ PUNKTÓW nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Piskim w 2019 r.

Edycja wiadomości WYKAZ PUNKTÓW nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Piskim w 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.3.2019

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.3.2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 stycznia 2019

Wiadomości

UCHWAŁA NR V/21/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 17 stycznia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR V/21/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 17 stycznia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR V/22/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 17 stycznia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR V/22/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 17 stycznia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR V/23/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 17 stycznia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR V/23/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 17 stycznia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR V/24/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 17 stycznia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR V/24/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 17 stycznia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 31 stycznia 2019

Wiadomości

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEWIDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA w 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEWIDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA w 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian