BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 01 marca 2019

Wiadomości

VI sesja Rady Powiatu Pisz - przebieg obrad

Dodanie nowej wiadomości: VI sesja Rady Powiatu Pisz - przebieg obrad - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 marca 2019

Wiadomości

Uchwała nr VI/28/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr VI/28/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr VI/28/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r.

Edycja wiadomości Uchwała nr VI/28/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa hydrantów oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej

Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa hydrantów oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej - [Wszystkie zmiany]

Petycja mieszkańców wsi Strzelniki

Dodanie nowej wiadomości: Petycja mieszkańców wsi Strzelniki - [Wszystkie zmiany]

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Piskiego

Dodanie nowej wiadomości: Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Piskiego - [Wszystkie zmiany]

informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 marca 2019

Wiadomości

V sesja Rady Powiatu Pisz - przebieg obrad

Dodano protokół z sesji oraz imienne wykazy głosowań - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja radnego Rafała Dąbrowskiego

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja radnego Rafała Dąbrowskiego - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja radnych

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja radnych - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja radnych

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja radnych - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie radnego Łukasza Borysa

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie radnego Łukasza Borysa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 marca 2019

Wiadomości

Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.7.2019.ZK

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.7.2019.ZK - [Wszystkie zmiany]

Organizacja pracy biura

Edycja wiadomości Organizacja pracy biura - [Wszystkie zmiany]

Organizacja pracy biura

Edycja wiadomości Organizacja pracy biura - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 marca 2019

Wiadomości

informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.3.2019

Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 marca 2019

Wiadomości

informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 marca 2019

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 16 marca 2019

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 marca 2019

Wiadomości

Interpelacja radnych

dodano odpowiedź - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja radnych

dodano odpowiedź - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.3.2019

Dodano: Informację o unieważnieniu czynności wyboru oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 marca 2019

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 16/14/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 16/14/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 17/14/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Piskiego za rok 2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 17/14/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Piskiego za rok 2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 18/14/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18 marca 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 18/14/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18 marca 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 19/14/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18 marca 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 19/14/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18 marca 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU W PISZU z dnia 18 marca 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU W PISZU z dnia 18 marca 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 marca 2019

Wiadomości

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych

Dodanie nowej wiadomości: Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 marca 2019

Wiadomości

VII sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: VII sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 marca 2019

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.3.2019

Dodano: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 marca 2019

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.4.2019

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.4.2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 marca 2019

Wiadomości

Uchwała nr 102/2/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.11.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 102/2/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.11.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 103/2/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.11.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 103/2/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.11.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 104/3/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06.12.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 104/3/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06.12.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 105/4/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.12.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 105/4/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.12.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 106/4/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.12.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 106/4/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.12.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 107/4/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.12.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 107/4/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.12.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 108/4/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.12.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 108/4/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.12.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 109/4/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.12.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 109/4/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.12.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 110/4/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.12.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 110/4/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.12.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 111/4/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.12.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 111/4/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.12.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 112/6/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.12.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 112/6/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.12.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 113/7/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.12.2018

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 113/7/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.12.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 1/8/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.01.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 1/8/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.01.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 2/8/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.01.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 2/8/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.01.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 3/10/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.01.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 3/10/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.01.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 4/10/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.01.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 4/10/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.01.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 5/10/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.01.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 5/10/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.01.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 6/10/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.01.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 6/10/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.01.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 7/10/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.01.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 7/10/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.01.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 8/10/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.01.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 8/10/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.01.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 9/10/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.01.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 9/10/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.01.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 10/10/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.01.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 10/10/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.01.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 11/10/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.01.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 11/10/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.01.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 12/11/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.02.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 12/11/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.02.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 13/12/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.02.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 13/12/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.02.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 14/13/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.03.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 14/13/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.03.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 15/13/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.03.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 15/13/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.03.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 16/14/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.03.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 16/14/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.03.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 17/14/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.03.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 17/14/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.03.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 18/14/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.03.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 18/14/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.03.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 19/14/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.03.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 19/14/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.03.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 20/14/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.03.2019

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 20/14/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.03.2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 marca 2019

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na dostawę odzieży roboczej, nr postępowania: ZSBP.226.4.2019

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na dostawę odzieży roboczej, nr postępowania: ZSBP.226.4.2019 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 marca 2019

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 marca 2019

Wiadomości

Uchwała nr VII/35/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr VII/35/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr VII/36/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr VII/36/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian