BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 02 stycznia 2018

Wiadomości

Uchwała nr XXXVI/252/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piskiego na 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXVI/252/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piskiego na 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 108/113/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 108/113/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

DYŻURY APTEK W POWIECIE PISKIM W 2018r.

Dodanie nowej wiadomości: DYŻURY APTEK W POWIECIE PISKIM W 2018r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 stycznia 2018

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 stycznia 2018

Wiadomości

Informacja o wynikach naboru

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 stycznia 2018

Wiadomości

Postępowanie nr ZEAS.231.4.52.2017- wykonanie zagospodarowania terenu jako inwestycja w branżowe szkolnictwo zawodowe

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr ZEAS.231.4.52.2017- wykonanie zagospodarowania terenu jako inwestycja w branżowe szkolnictwo zawodowe - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 stycznia 2018

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt b Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt b Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 stycznia 2018

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 stycznia 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 stycznia 2018

Wiadomości

Zapytanie ofertowe SOSW.230.7.2017- sukcesywna dostawa mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa wieprzowego

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe SOSW.230.7.2017- sukcesywna dostawa mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa wieprzowego - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe SOSW.230.2.2018- sukcesywna dostawa mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa wieprzowego

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe SOSW.230.2.2018- sukcesywna dostawa mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa wieprzowego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 stycznia 2018

Wiadomości

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEWIDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA w 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEWIDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA w 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 stycznia 2018

Wiadomości

Wykaz GN.6840.1.2.2017 w sprawie oddania nieruchomości Skarbu Państwa w nieodpłatne użyczenie jednostce samorządu terytorialnego

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz GN.6840.1.2.2017 w sprawie oddania nieruchomości Skarbu Państwa w nieodpłatne użyczenie jednostce samorządu terytorialnego - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.1.2018

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.1.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 stycznia 2018

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.1.2018

Pytania i odpowiedzi do SIWZ; Projekt umowy - po modyfikacji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 stycznia 2018

Wiadomości

XXXVII sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XXXVII sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Rady Powiatu Pisz na 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Rady Powiatu Pisz na 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji - [Wszystkie zmiany]

Sprzeciw do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Sprzeciw do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Sprzeciw do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Sprzeciw do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Plan Postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan Postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Pozwolenie na budowę

zmiana przepisów - [Wszystkie zmiany]

środa, 24 stycznia 2018

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 stycznia 2018

Wiadomości

Zapytanie ofertowe - obsługa geologiczna Starostwa Powiatowego w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - obsługa geologiczna Starostwa Powiatowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 stycznia 2018

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Plan zamówień publicznych na 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan zamówień publicznych na 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Plan zamówień publicznych na 2018r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan zamówień publicznych na 2018r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 stycznia 2018

Wiadomości

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.2.1.2018

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.2.1.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 31 stycznia 2018

Wiadomości

Postępowanie ZEAS.231.2.2.2018- dostawa zestawu symulatorów maszyn leśnych typu harwester i forwarder

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie ZEAS.231.2.2.2018- dostawa zestawu symulatorów maszyn leśnych typu harwester i forwarder - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian