BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 01 grudnia 2017

Wiadomości

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.55.2017

dodano informację o zmianie treści SIWZ oraz zmienione załączniki do SIWZ - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.56.2017

dodano informację o zmianie treści SIWZ oraz zmienione załączniki do SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie nr ZEAS.231.4.53.2017- dostawa żurawia leśnego, przyczepy do trzebieży z żurawiem i ostrzałki elektrycznej

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr ZEAS.231.4.53.2017- dostawa żurawia leśnego, przyczepy do trzebieży z żurawiem i ostrzałki elektrycznej - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXXV/241/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2017-2021

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXV/241/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2017-2021 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXXV/242/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXV/242/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXXV/242/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXV/242/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 03 grudnia 2017

Wiadomości

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu z dnia 01.12.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu z dnia 01.12.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 grudnia 2017

Wiadomości

Uchwała Nr 95/109/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30 listopada 2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 95/109/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30 listopada 2017 - [Wszystkie zmiany]

udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu-zlokalizowany na dz. o nr geod. 140/23 obr. Stare Guty, gm. Pisz.

Dodanie nowej wiadomości: udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu-zlokalizowany na dz. o nr geod. 140/23 obr. Stare Guty, gm. Pisz. - [Wszystkie zmiany]

basen portowy Ruciane-Nida

Dodanie nowej wiadomości: basen portowy Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

zrzut wody do jeziora Bełdany używanej do celów rybackich w wylęgarni i podchowalni ryb oraz węgorni przy ulicy Guzianka 5 działka o nr 59/1

Dodanie nowej wiadomości: zrzut wody do jeziora Bełdany używanej do celów rybackich w wylęgarni i podchowalni ryb oraz węgorni przy ulicy Guzianka 5 działka o nr 59/1 - [Wszystkie zmiany]

zrzut wody do jez. Bełdany używanej do celów rybackich w wylęgarni i podchowalni ryb oraz węgorni przy ul. Guzianka 5 dz. o nr 59/1

Dodanie nowej wiadomości: zrzut wody do jez. Bełdany używanej do celów rybackich w wylęgarni i podchowalni ryb oraz węgorni przy ul. Guzianka 5 dz. o nr 59/1 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.52.2017- wykonanie zagospodarowania terenu jako inwestycja w branżowe szkolnictwo zawodowe

Dodano: 1. zmiana treści SIWZ 2; 2. Profil przyłącza kanalizacyjnego; 3. Sposób wykonania odwodnień miejscowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 grudnia 2017

Wiadomości

Informacja

Dodanie nowej wiadomości: Informacja - [Wszystkie zmiany]

Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Piskim w 2017 roku

Edycja wiadomości Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie piskim w 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Biuletyny informacyjne

Zmiana kolejności wyświetlania informacji - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ PUNKTÓW nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Piskim w 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ PUNKTÓW nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Piskim w 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Piskim w 2018 roku

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie piskim w 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Informacje dot. bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Piskiego w 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacje dot. bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Piskiego w 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 grudnia 2017

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informator dla pacjentów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informator dla pacjentów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.10.2017

Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie nr ZEAS.231.4.53.2017- dostawa żurawia leśnego, przyczepy do trzebieży z żurawiem i ostrzałki elektrycznej

Dodano: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części 1, Części 2 i Części 3 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 grudnia 2017

Wiadomości

OGŁOSZENIE o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.57.2017

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.57.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 grudnia 2017

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.55.2017

dodano informację z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.56.2017

dodano informację z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 grudnia 2017

Wiadomości

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.54.2017

dodano informację z otwarcia ofert oraz oświadczenie o grupach kapitałowych - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.56.2017

dodano informację z otwarcia ofert i z wyboru najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 grudnia 2017

Wiadomości

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.55.2017

dodano informację o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.57.2017

dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmianę SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 grudnia 2017

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 grudnia 2017

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o rozeznaniu rynku

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o rozeznaniu rynku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 grudnia 2017

Wiadomości

INFORMACJA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o rozeznaniu rynku

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o rozeznaniu rynku - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie - rozeznanie rynku

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie - rozeznanie rynku - [Wszystkie zmiany]

Petycja inicjatorki społecznej

Dodanie nowej wiadomości: Petycja inicjatorki społecznej - [Wszystkie zmiany]

Petycja mieszkańców wsi Stare Guty i Pietrzyki,

- zmiana kolejności wyświetlania na stronie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 grudnia 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.7.2017

Dodano: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.8.2017

Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.9.2017

Dodano: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.10.2017

Dodano: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.54.2017

dodano informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o rozeznaniu rynku

zmieniono rozeznanie rynku i formularz ofertowy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 grudnia 2017

Wiadomości

Dni Otwarte w Ośrodku Adopcyjnym w Ełku

Dodanie nowej wiadomości: Dni Otwarte w Ośrodku Adopcyjnym w Ełku - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.57.2017

dodano informacje o unieważnieniu przetargu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 grudnia 2017

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 grudnia 2017

Wiadomości

INFORMACJA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o naborze

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o naborze - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o rozeznaniu rynku

dodano protokół z rozeznania rynku - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o rozeznaniu rynku

dodano protokół z rozeznania rynku - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie - rozeznanie rynku

dodano protokół z rozeznania rynku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 grudnia 2017

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXXVI/248/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2017-2021

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXVI/248/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2017-2021 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXXVI/249/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXVI/249/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXXVI/250/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXVI/250/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXXVI/251/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2018-2023

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXVI/251/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian