BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 02 grudnia 2016

Wiadomości

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.55.2016

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - Or.272.2.55.2016 - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE - PZD.3211.31.2016.ZK

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE - PZD.3211.31.2016.ZK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 05 grudnia 2016

Wiadomości

GN.6840.1.2-2.2016

Dodanie nowej wiadomości: GN.6840.1.2-2.2016 - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.55.2016

Dodano: Informację o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 grudnia 2016

Wiadomości

Wykaz GN.6840.1.10.2016

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz GN.6840.1.10.2016 - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie WPF na lata 2017-2021

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie WPF na lata 2017-2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 grudnia 2016

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa wieprzowego

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa wieprzowego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 grudnia 2016

Wiadomości

ZAPYTANIE OFERTOWE - PZD.3211.31.2016.ZK

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT INFORMACJA O WYBORZE OFERT - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA KOMISJI GRANTOWEJ

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA KOMISJI GRANTOWEJ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 grudnia 2016

Wiadomości

Uchwała nr 106/72/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 106/72/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.56.2016

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - Or.272.2.56.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 grudnia 2016

Wiadomości

PRACOWNICY WYDZIAŁU

Dodanie pracownika - Marcin Dobrzyński - [Wszystkie zmiany]

Informacja o udzieleniu zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 grudnia 2016

Wiadomości

Petycja w sprawie umieszczenia na stronach internetowych urzędu banera i linku do strony (KOMASOWANI.PL) prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów

Edycja wiadomości Petycja w sprawie umieszczenia na stronach internetowych urzędu banera i linku do strony (KOMASOWANI.PL) prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 grudnia 2016

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniua budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19c Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniua budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19c Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.58.2016

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - Or.272.2.58.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 grudnia 2016

Wiadomości

UCHWAŁA NR XXIV/149/16 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 listopada 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIV/149/16 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 listopada 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXIV/150/16 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 listopada 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIV/150/16 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 listopada 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXIV/151/16 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 listopada 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIV/151/16 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 listopada 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXIV/152/16 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 listopada 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIV/152/16 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 listopada 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXIV/153/16 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 listopada 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIV/153/16 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 listopada 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXIV/154/16 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 listopada 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIV/154/16 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 listopada 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXIV/155/16 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 listopada 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIV/155/16 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 listopada 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Rady Powiatu Pisz na 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Rady Powiatu Pisz na 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19b Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19b Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.56.2016

Dodano: Informację o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 grudnia 2016

Wiadomości

udzielenie decyzji na rozbudowę oraz przebudowę portu - bezpiecznej przystani dla jachtów w miejscowości Pisz, Al. Turystów na działce nr geod. 1179/2.

Dodanie nowej wiadomości: udzielenie decyzji na rozbudowę oraz przebudowę portu - bezpiecznej przystani dla jachtów w miejscowości Pisz, Al. Turystów na działce nr geod. 1179/2. - [Wszystkie zmiany]

udzielenie decyzji na legalizację pomostu stałego zlokalizowanego w strefie brzegowej jeziora Orzysz (działka o nr geod. 160/1) przy działce inwestora o nr geod. 413/25 w obr. geod. miasta Orzysz.

Dodanie nowej wiadomości: udzielenie decyzji na legalizację pomostu stałego zlokalizowanego w strefie brzegowej jeziora Orzysz (działka o nr geod. 160/1) przy działce inwestora o nr geod. 413/25 w obr. geod. miasta Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

wykonanie pomostu o konstrukcji drewnianej w kształcie litery "L" zlokalizowanego na fragmencie jeziora Orzysz - dz. 160/1 obr. Strzelniki, przy dz. o nr geod. 73/5 obr. Wierzbiny, gm. Orzysz.

Dodanie nowej wiadomości: wykonanie pomostu o konstrukcji drewnianej w kształcie litery "L" zlokalizowanego na fragmencie jeziora Orzysz - dz. 160/1 obr. Strzelniki, przy dz. o nr geod. 73/5 obr. Wierzbiny, gm. Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

pozwolenie wodnoprawnegona wykonanie pomostu cumowniczego pływającego na części dz. o nr geod. 160/3 - j.Orzysz obr. Strzelniki, gm. Orzysz na wysokości dz. nr 160/3 obr. m.Orzysz.

Dodanie nowej wiadomości: pozwolenie wodnoprawnegona wykonanie pomostu cumowniczego pływającego na części dz. o nr geod. 160/3 - j.Orzysz obr. Strzelniki, gm. Orzysz na wysokości dz. nr 160/3 obr. m.Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnegona wykonanie stawu ziemnego w miejscowości Turośl na działce o nr geod. 31/13 w obrębie Turośl, gm. Pisz.

Dodanie nowej wiadomości: wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnegona wykonanie stawu ziemnego w miejscowości Turośl na działce o nr geod. 31/13 w obrębie Turośl, gm. Pisz. - [Wszystkie zmiany]

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. stawu na rowie dz. nr 230 w obr. Włosty, gm. Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. stawu na rowie dz. nr 230 w obr. Włosty, gm. Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 grudnia 2016

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 grudnia 2016

Wiadomości

Informacje dot. bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Piskiego w 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacje dot. bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Piskiego w 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Zastępczy grafik dyżurów aptek

Dodanie nowej wiadomości: Zastępczy grafik dyżurów aptek - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXIV/150/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXIV/150/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego - [Wszystkie zmiany]

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Dodanie nowej wiadomości: Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

czwartek, 29 grudnia 2016

Wiadomości

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.58.2016

Dodano: Informację o udzieleniu zamówienia - Cz. I, II, III - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 grudnia 2016

Wiadomości

Uchwała nr XXV/161/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2016-2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXV/161/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2016-2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXV/162/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXV/162/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXV/163/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2016

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXV/163/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2016 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXV/164/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2017-2021

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXV/164/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2017-2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 31 grudnia 2016

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.4.2016

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.4.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian