BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 05 stycznia 2016

Wiadomości

Uchwała nr 92/38/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 92/38/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.1.2016

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.1.2016 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 2b Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 2b Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych do celów przemysłowych w miejscowości Pisz dla " SKLEJKA-PISZ" PAGED S.A.

Dodanie nowej wiadomości: wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych do celów przemysłowych w miejscowości Pisz dla " SKLEJKA-PISZ" PAGED S.A. - [Wszystkie zmiany]

wykonanie pomostu stałego zlokalizowanego w strefie brzegowej jez.Orzysz-obr. geod. Strzelniki, przy dz. o nr geod. 8/13 obr.geod. Wierzbiny

Dodanie nowej wiadomości: wykonanie pomostu stałego zlokalizowanego w strefie brzegowej jez.Orzysz-obr. geod. Strzelniki, przy dz. o nr geod. 8/13 obr.geod. Wierzbiny - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 stycznia 2016

Wiadomości

Informacja dot. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Piskiego

Edycja wiadomości Informacja dot. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Piskiego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.2.2015

Dodano: 1. Zapytania do treści SIWZ (2) 2. Zapytania do treści SIWZ (3) 3. Zmiana treści SIWZ (1) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 stycznia 2016

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.2.2015

Dodano: Zapytania do treści SIWZ (4) - [Wszystkie zmiany]

Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 stycznia 2016

Wiadomości

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia "SKLEJKA-PISZ" PAGED S.A. w Piszu pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie ścieków do wód rzeki Pisy

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia "SKLEJKA-PISZ" PAGED S.A. w Piszu pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie ścieków do wód rzeki Pisy - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYBORZE OFERT - PZD.3210.1.2016

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYBORZE OFERT - PZD.3210.1.2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia "Sklejce-Pisz"PAGED S.A. Pisz pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do rzeki Pisy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 stycznia 2016

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.2.2015

Dodano: Zapytania do treści SIWZ (5) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 stycznia 2016

Wiadomości

Petycja Kancelarii Prawnej "Świeca i Wspólnicy" sp.k.

Dodanie nowej wiadomości: Petycja Kancelarii Prawnej "Świeca i Wspólnicy" sp.k. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 stycznia 2016

Wiadomości

Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19b i 19c Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19b i 19c Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 stycznia 2016

Wiadomości

Opinia SO RIO w Olsztynie o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego na podstawie przyjętej przez jst WPF na lata 2016-2020 oraz uchwały budżetowej na rok 2016

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego na podstawie przyjętej przez jst WPF na lata 2016-2020 oraz uchwały budżetowej na rok 2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 stycznia 2016

Wiadomości

ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPORZĄDZENIE ANALIZY PRZEDSIĘBIORSTW, STRATEGII MARKI ORAZ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPORZĄDZENIE ANALIZY PRZEDSIĘBIORSTW, STRATEGII MARKI ORAZ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian