BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 01 czerwca 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Eweliny Czartoryjskiej - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Doroty Płochockiej-Siejwy - naczelnika Wydziału Geodezji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Barbary Koprowskiej - Skarbnika Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Edyty Polak - Sekretarza Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Beaty Dębińskiej - naczelnika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Leszka Bogdanowicza - naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Elżbiety Nowińskiej - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Barbary Pyskło - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Ewy Skrodzkiej - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Prusaczyk - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Marii Łęk - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Sylwii Piotrowskiej - naczelnika Wydziału Rolnictwa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Waldemara Zielińskiego - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Jarosława Kubraka - p.o. naczelnika Wydziału Rolnictwa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Ireny Jatkowskiej - Członka Zarządu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Marka Ziółkowskiego - Członka Zarządu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Marka Wysockiego - Członka Zarządu, Wicestarosty - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Jana Alickiego - Członka Zarządu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Elżbiety Włodkowskiej - dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Aldony Jędry - inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Anny Grodzkiej - dyrektora ZPKU w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Barbary Lutrzykowskiej - inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Beaty Cudzewskiej - inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Dariusza Charubina - dyrektora ZS Nr 1 w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Doroty Darda - dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Elżbiety Wasilewskiej - inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Ewy Ryzińskiej - dyrektora OSW w Łupkach - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Haliny Pańkowskiej - dyrektora ZSL w Rucianem - Nidzie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Justyny Wojciechowskiej - inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Krystyny Wojciechowskiej - starszego inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Leszka Skolimowskiego - dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Magdaleny Kleczkowskiej - dyrektora PCPR w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Oświęcimko - dyrektora ZS Nr 1 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

wszczęcie postępowania administracyjnego dot. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. stawu zlokalizowanego na dz. o nr geod.21/2 w m. Wiartel,gm.Pisz1/2 położonej w miejscowości

Dodanie nowej wiadomości: wszczęcie postępowania administracyjnego dot. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. stawu zlokalizowanego na dz. o nr geod.21/2 w m. Wiartel,gm.Pisz1/2 położonej w miejscowości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Marka Skarzyńskiego - dyrektora SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Renaty Sulewskiej - p.o. dyrektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Ryszarda Pawlickiego - dyrektora ZSO w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Stanisława Zduniaka - dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Violetty Kossakowskiej - Kierownik Działu Instrumentów, Programów Rynku pracy i szkoleń w PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Wiesława Wasilewskiego - zastępcy dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Wioletty Organiściak - dyrektor ZSO w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Wioletty Śląskiej-Zyśk - dyrektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Włodzimierza Miszczaka - dyrektora ZSZ w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Wojciecha Kassa - dyrektora Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Marcina Kamińskiego - p.o. dyrektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Sylwii Sidorowicz - inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.7.2015

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.7.2015 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 02 czerwca 2015

Wiadomości

legalizacji urządzeń wodnych tj. schroniska dla małych jednostek pływających oraz nabrzeży na działkach o nr geod. 176 i 42/4 w miejscowości Wygryny, gm. Ruciane-Nida

Dodanie nowej wiadomości: legalizacji urządzeń wodnych tj. schroniska dla małych jednostek pływających oraz nabrzeży na działkach o nr geod. 176 i 42/4 w miejscowości Wygryny, gm. Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 czerwca 2015

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.8.2015

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.8.2015 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 czerwca 2015

Wiadomości

Informacja w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Piskim

Dodanie nowej wiadomości: Informacja w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Piskim - [Wszystkie zmiany]

Informacja w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Piskim

Dodanie nowej wiadomości: Informacja w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Piskim - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.9.2015

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.9.2015 - [Wszystkie zmiany]

Szkolenie z zakresu HACCP !

Dodanie nowej wiadomości: zapraszamy na szkolenie z zakresu HACCP - [Wszystkie zmiany]

Szkolenie z zakresu HACCP !

Edycja wiadomości Szkolenie z zakresu HACCP ! - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 czerwca 2015

Wiadomości

Wykaz G.6845.2.5.2015 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz G.6845.2.8.2012 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - [Wszystkie zmiany]

wykonanie pomostu zlokalizowanego na dz. o nr geod. 1026/5 jezioro Roś obr. geode.Pilchy na wysokości dz.nr geod. 32/1 w obr. geod. Szczechy Małe, gm. Pisz.

Dodanie nowej wiadomości: wykonanie pomostu zlokalizowanego na dz. o nr geod. 1026/5 jezioro Roś obr. geode.Pilchy na wysokości dz.nr geod. 32/1 w obr. geod. Szczechy Małe, gm. Pisz. - [Wszystkie zmiany]

udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu zlokalizowanego na dz.o nr geod. 160/3 jez.Orzysz obr. Strzelniki,gm. Orzysz na wys. dz. 355/22 obr.Skomack Wlk.

Dodanie nowej wiadomości: udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu zlokalizowanego na dz.o nr geod. 160/3 jez.Orzysz obr. Strzelniki,gm. Orzysz na wys. dz. 355/22 obr.Skomack Wlk. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz G.6845.2.5.2015 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Edycja wiadomości Wykaz G.6845.2.5.2015 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.8.2015

Dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Szkolenie z zakresu HACCP !

Edycja wiadomości Szkolenie z zakresu HACCP ! - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 czerwca 2015

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie wspólne Komisji Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Weterynarii, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa, Obronności i Drogownictwa oraz Komisji Rewizyjnej,

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie wspólne Komisji Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Weterynarii, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa, Obronności i Drogownictwa oraz Komisji Rewizyjnej, - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VI/34/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr VI/34/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 kwietnia 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VI/35/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 kwietnia 2015r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr VI/35/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 kwietnia 2015r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VI/36/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr VI/36/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 kwietnia 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VI/37/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr VI/37/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 kwietnia 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA Nr VI/38/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 kwietnia 2015r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr VI/38/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 kwietnia 2015r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VI/39/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr VI/39/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 kwietnia 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VII/40/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr VII/40/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VII/41/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr VII/41/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VII/42/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr VII/42/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VII/43/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2015r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr VII/43/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2015r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VII/44/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2015r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr VII/44/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2015r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA Nr VII/45/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr VII/45/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA Nr VII/46/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr VII/46/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA Nr VII/47/15 Rady Powiatu Piskiego z dnia 25 maja 2015r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr VII/47/15 Rady Powiatu Piskiego z dnia 25 maja 2015r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VII/48/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr VII/48/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VII/49/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr VII/49/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Nr 1/2014 Rady Powiatu Pisz

dodano informację o zmianach w statucie - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR IV/23/15 RADY POWIATU PISZ

dodano informację o publikacji w Dz. Urz. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA Nr VII/46/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr VII/46/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 czerwca 2015

Wiadomości

likwidacja pomostu na jez.Seksty przy dz.217/1 w m. Zdory

Dodanie nowej wiadomości: likwidacja pomostu na jez.Seksty przy dz.217/1 w m. Zdory - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Ochrony Sanitarnej, Zdrowia i Rodziny

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Ochrony Sanitarnej, Zdrowia i Rodziny - [Wszystkie zmiany]

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze-asystent koordynatora w projekcie pn. "Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim"

Dodanie nowej wiadomości: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze-asystent koordynatora w projekcie pn. "Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim" - [Wszystkie zmiany]

likwidacja dwóch pomostów jez. Seksy przy dz. 232/1

Dodanie nowej wiadomości: likwidacja dwóch pomostów jez. Seksy przy dz. 232/1 - [Wszystkie zmiany]

likwidacja pomostu na jez.Seksty przy dz. 232/2

Dodanie nowej wiadomości: likwidacja pomostu na jez.Seksty przy dz. 232/2 - [Wszystkie zmiany]

likwidacja pomistu na jez. Seksty przy dz. 214

Dodanie nowej wiadomości: likwidacja pomistu na jez. Seksty przy dz. 214 - [Wszystkie zmiany]

likwidacja pomostu na jez. Seksty przy dz. 237/3 w m. Zdory

Dodanie nowej wiadomości: likwidacja pomostu na jez. Seksty przy dz. 237/3 w m. Zdory - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania w spr. likwidacji nielegalnie wykonanych urządzeń wodnych wybudowanych na jez. Nidzkim (dz. nr 127) na wysokości dz. o nr geod. 128/1 i 128/3 obręb miasto Ruciane-Nida

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania w spr. likwidacji nielegalnie wykonanych urządzeń wodnych wybudowanych na jez. Nidzkim (dz. nr 127) na wysokości dz. o nr geod. 128/1 i 128/3 obręb miasto Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

likeidacja pomostu na jeziorze Seksy, przy działce o nr geod.234/1 w miejscowości Zdory

Dodanie nowej wiadomości: likeidacja pomostu na jeziorze Seksy, przy działce o nr geod.234/1 w miejscowości Zdory - [Wszystkie zmiany]

likwidacja pomostu na jez. Seksty przy dz. 236 w m. Zdory

Dodanie nowej wiadomości: likwidacja pomostu na jez. Seksty przy dz. 236 w m. Zdory - [Wszystkie zmiany]

likwidacja pomostu na jez.Seksty przy dz. 235 w m. Zdory

Dodanie nowej wiadomości: likwidacja pomostu na jez.Seksty przy dz. 235 w m. Zdory - [Wszystkie zmiany]

likwidacja pomostu/platformy na jez. Seksty przy dzi. o nr geod. 234/2 w m. Zdory

Dodanie nowej wiadomości: likwidacja pomostu/platformy na jez. Seksty przy dzi. o nr geod. 234/2 w m. Zdory - [Wszystkie zmiany]

likwidacja pomostu na jez.Śniardwy, przy dz.254/1 w miejscowości Nowe Guty, gm. Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: likwidacja pomostu na jez.Śniardwy, przy dz.254/1 w miejscowości Nowe Guty, gm. Orzysz - [Wszystkie zmiany]

likwidacja kamiennego ubezpieczenia brzegu oraz kanału do postoju jednostki pływającej na dz.255 w m.Nowe Guty, gm. Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: likwidacja kamiennego ubezpieczenia brzegu oraz kanału do postoju jednostki pływającej na dz.255 w m.Nowe Guty, gm. Orzysz - [Wszystkie zmiany]

likwidacja lamiennego ubezpieczenia brzegu jez.Śniardwy oraz likwidacja kanału łączącego jezioro z dz.253/3 w m. Nowe Guty

Dodanie nowej wiadomości: likwidacja lamiennego ubezpieczenia brzegu jez.Śniardwy oraz likwidacja kanału łączącego jezioro z dz.253/3 w m. Nowe Guty - [Wszystkie zmiany]

likwidacja pomostu pływającego na jez.Śniardwy przy działce 263 w miejscowości Nowe Guty

Dodanie nowej wiadomości: likwidacja pomostu pływającego na jez.Śniardwy przy działce 263 w miejscowości Nowe Guty - [Wszystkie zmiany]

likwidacja pomostu rozbieralnego na jez.Śniardwy, przy dz.255 w m. Nowe Guty

Dodanie nowej wiadomości: likwidacja pomostu rozbieralnego na jez.Śniardwy, przy dz.255 w m. Nowe Guty - [Wszystkie zmiany]

likwidacja pomostu rozbieralnego na jez.Śniardwy przy dz.199/3 na wysokości dz.230/2 w m. Nowe Guty

Dodanie nowej wiadomości: likwidacja pomostu rozbieralnego na jez.Śniardwy przy dz.199/3 na wysokości dz.230/2 w m. Nowe Guty - [Wszystkie zmiany]

likwidacja pomostu na jez.Śnirdwy przy dz.199/3 na wysokości dz.230/5 w m. Nowe Guty

Dodanie nowej wiadomości: likwidacja pomostu na jez.Śnirdwy przy dz.199/3 na wysokości dz.230/5 w m. Nowe Guty - [Wszystkie zmiany]

likwidacja pomostu na jez. Śniardwy przy działce o nr geod. 199/3 na wysokości dz 227 w m. Nowe Guty

Dodanie nowej wiadomości: likwidacja pomostu na jez. Śniardwy przy działce o nr geod. 199/3 na wysokości dz 227 w m. Nowe Guty - [Wszystkie zmiany]

likwidacja cypla ziemno-kamiennego na jez.Śniardwy przy dz.199/3 na wysokości dz 202 w m. Nowe Guty, gm. Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: likwidacja cypla ziemno-kamiennego na jez.Śniardwy przy dz.199/3 na wysokości dz 202 w m. Nowe Guty, gm. Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- specjalista/ specjalistka- Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE) w projekcie pn. "Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim"

Dodanie nowej wiadomości: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- specjalista/ specjalistka- Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE) w projekcie pn. "Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim" - [Wszystkie zmiany]

likwidacja pomostu na jez. Śniardwy przy działce o nr geod. 196 w miejscowości Nowe Guty, gm. Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: likwidacja pomostu na jez. Śniardwy przy działce o nr geod. 196 w miejscowości Nowe Guty, gm. Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Samorządu, Budżetu, Pracy, Budownictwa, Geodezji, Komunikacji, Gospodarki i Promocji

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Samorządu, Budżetu, Pracy, Budownictwa, Geodezji, Komunikacji, Gospodarki i Promocji - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.8.2015

Pytania 1-8 do SIWZ i odpowiedzi Zamawiającego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 czerwca 2015

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. " Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim "

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. " Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim " - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.8.2015

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - PZD.3210.7.2015

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - PZD.3210.7.2015 - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia w projekcie pn. " Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim "

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia w projekcie pn. " Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim " - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 czerwca 2015

Wiadomości

VIII sesja Rady Powiatu Pisz oraz uroczysta sesja wspólnie z Radą Miejską w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: VIII sesja Rady Powiatu Pisz oraz uroczysta sesja wspólnie z Radą Miejską - [Wszystkie zmiany]

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- specjalista/ specjalistka- Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE) w projekcie pn. "Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim"

Edycja wiadomości Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- specjalista/ specjalistka- Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE) w projekcie pn. "Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim" - [Wszystkie zmiany]

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- specjalista/ specjalistka- Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE) w projekcie pn. "Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim"

Edycja wiadomości Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- specjalista/ specjalistka- Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE) w projekcie pn. "Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Polsce

Edycja wiadomości Rejestracja pojazdu zarejestrowanego - [Wszystkie zmiany]

Rejestracja pojazdu nowego

Edycja wiadomości Rejestracja pojazdu nowego - [Wszystkie zmiany]

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Rejestracja czasowa pojazdu

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

piątek, 19 czerwca 2015

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: Zmiana treści SIWZ 1 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 czerwca 2015

Wiadomości

likwidacja pomostu na jez. Wiartel w miejscowości Wiartel Mały przy dz. o nr geod. 16

Dodanie nowej wiadomości: likwidacja pomostu na jez. Wiartel w miejscowości Wiartel Mały przy dz. o nr geod. 16 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz G. 6840.1.1.2015

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz G. 6840.1.1.2015 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 18/10/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.03.2015

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 18/10/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.03.2015 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 19/10/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.03.2015

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 19/10/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.03.2015 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 20/10/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.03.2015

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 20/10/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.03.2015 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 21/10/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.03.2015

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 21/10/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.03.2015 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 22/10/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.03.2015

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 22/10/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.03.2015 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 23/10/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.03.2015

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 23/10/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.03.2015 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 24/10/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.03.2015

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 24/10/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.03.2015 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 25/11/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.03.2015

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 25/11/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.03.2015 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 26/12/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.03.2015

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 26/12/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.03.2015 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 27/12/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.03.2015

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 27/12/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.03.2015 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 28/12/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.03.2015

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 28/12/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.03.2015 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 36/16/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.05.2015

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 36/16/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.05.2015 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 37/16/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.05.2015

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 37/16/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.05.2015 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 38/16/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.05.2015

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 38/16/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.05.2015 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 39/16/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.05.2015

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 39/16/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.05.2015 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 40/17/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.06.2015

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 40/17/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.06.2015 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 29/12/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.03.2015

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 29/12/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.03.2015 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 30/13/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.04.2015

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 30/13/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.04.2015 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 31/14/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.04.2015

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 31/14/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.04.2015 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 32/14/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.04.2015

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 32/14/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.04.2015 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 33/15/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.05.2015

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 33/15/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.05.2015 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 34/15/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.05.2015

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 34/15/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.05.2015 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 35/16/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.05.2015

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 35/16/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.05.2015 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 41/17/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.06.2015

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 41/17/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.06.2015 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 42/17/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.06.2015

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 42/17/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.06.2015 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 43/17/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.06.2015

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 43/17/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.06.2015 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 44/17/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.06.2015

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 44/17/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.06.2015 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 45/18/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.06.2015

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 45/18/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.06.2015 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 46/18/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.06.2015

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 46/18/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.06.2015 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 47/18/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.06.2015

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 47/18/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.06.2015 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 48/18/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.06.2015

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 48/18/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.06.2015 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 49/18/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.06.2015

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 49/18/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.06.2015 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 czerwca 2015

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.9.2015

PYTANIA 1-11 do SIWZ i odpowiedzi Zamawiającego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 czerwca 2015

Wiadomości

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - PZD.3210.8.2015

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - PZD.3210.8.2015 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 czerwca 2015

Wiadomości

postanowienie celu publicznego

Dodanie nowej wiadomości: postanowienie celu publicznego - [Wszystkie zmiany]

budowa gazociągu niskiego ciśnienia na dz.o nr geod.1474, 1466 położonych w obr. Pisz 1 i na dz. o nr geod.10, 11/28 położonych w obr. Jagodne, gm. Pisz.

Dodanie nowej wiadomości: budowa gazociągu niskiego ciśnienia na dz.o nr geod.1474, 1466 położonych w obr. Pisz 1 i na dz. o nr geod.10, 11/28 położonych w obr. Jagodne, gm. Pisz. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

piątek, 26 czerwca 2015

Wiadomości

Uchwała nr VIII/55/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2015-2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr VIII/55/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2015-2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr VIII/56/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr VIII/56/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - PZD.3210.9.2015

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - PZD.3210.9.2015 - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. " Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim "

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. " Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim " - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia w projekcie pn. " Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim "

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia w projekcie pn. " Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim " - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 czerwca 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Andrzeja Nowickiego - Przewodniczącego Zarządu, Starosty - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Pozwolenie na budowę

zmiana przepisów - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 30 czerwca 2015

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystenta Koordynatora w projekcie "Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystenta Koordynatora w projekcie "Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim" - [Wszystkie zmiany]

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze-asystent koordynatora w projekcie pn. "Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim"

Dodanie nowej wiadomości: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze-asystent koordynatora w projekcie pn. "Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian