BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 01 grudnia 2015

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 02 grudnia 2015

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2015

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2015 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.4.2015

Dodano: Zapytania do treści SIWZ (3) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 03 grudnia 2015

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.4.2015

Dodano: Unieważnienie Części I, III, IV i V - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 grudnia 2015

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.6.2015

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.6.2015 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.4.2015

Dodano zawiadomienie o wyborze oferty CZ. II - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 grudnia 2015

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.4.2015

Dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.6.2015

Dodano: Zapytania do treści SIWZ (1) - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie WPF na 2016-2020

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie WPF na 2016-2020 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Dodanie nowej wiadomości: Konkurs na stanowisko głównego księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 grudnia 2015

Wiadomości

Lista Radnych Powiatu Piskiego V kadencji

Zmieniono skład osobowy Rady Powiatu w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Małeckiego i objęciem mandatu przez radnego Szczecha. - [Wszystkie zmiany]

Skład Komisji

zaktualizowano skład komisji - [Wszystkie zmiany]

Skład Komisji

zaktualizowano skład komisji - [Wszystkie zmiany]

Lista Radnych Powiatu Piskiego V kadencji

uzupełniono informację o odnośniki do Dziennika Urzędowego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 grudnia 2015

Wiadomości

Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

lokalizacja inwestycji celu publicznego Stare Guty 1

Dodanie nowej wiadomości: lokalizacja inwestycji celu publicznego Stare Guty 1 - [Wszystkie zmiany]

uzgodnienie projektu decyzji dla zamierzenia polegającego na adaptacji istniejących pomieszczeń Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Paliatywnego

Dodanie nowej wiadomości: uzgodnienie projektu decyzji dla zamierzenia polegającego na adaptacji istniejących pomieszczeń Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Paliatywnego - [Wszystkie zmiany]

pozwolenie wodnoprawne na rozbiórkę urządzenia wodnego tj. zastawki mechanicznej o konstrukcji żelbetowej zlokalizowanej w km 4+970 rzeka Lisy w obr.Lipińskie, gm. Biała Piska.

Dodanie nowej wiadomości: pozwolenie wodnoprawne na rozbiórkę urządzenia wodnego tj. zastawki mechanicznej o konstrukcji żelbetowej zlokalizowanej w km 4+970 rzeka Lisy w obr.Lipińskie, gm. Biała Piska. - [Wszystkie zmiany]

budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na działce o nr geodezyjnym 193/27 położonej w obrębie Maldanin w miejscowości Imionek, gm. Pisz

Dodanie nowej wiadomości: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na działce o nr geodezyjnym 193/27 położonej w obrębie Maldanin w miejscowości Imionek, gm. Pisz - [Wszystkie zmiany]

postanowienie o lokalizacji celu publicznego Stare Guty 2

Dodanie nowej wiadomości: postanowienie o lokalizacji celu publicznego Stare Guty 2 - [Wszystkie zmiany]

legalizacja pomostu w ośrodku szkolno-treningowego nurków WL w Orzyszu na dz. o nr geod. 160/3 - jez. Orzysz obr. Strzelniki na wysokości dz. o nr geod. 131/2 obr.Orzysz, gm.Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: legalizacja pomostu w ośrodku szkolno-treningowego nurków WL w Orzyszu na dz. o nr geod. 160/3 - jez. Orzysz obr. Strzelniki na wysokości dz. o nr geod. 131/2 obr.Orzysz, gm.Orzysz - [Wszystkie zmiany]

przebudowa przepustu drogowego zlokalizowanego na rzece Kulona w km. rzeki 4+630 na terenie działek o nr geod. 61, 62 i 63 w miejscowości Kumielsk, gm. Biała Piska.

Dodanie nowej wiadomości: przebudowa przepustu drogowego zlokalizowanego na rzece Kulona w km. rzeki 4+630 na terenie działek o nr geod. 61, 62 i 63 w miejscowości Kumielsk, gm. Biała Piska. - [Wszystkie zmiany]

inwestycja celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej

Dodanie nowej wiadomości: inwestycja celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej - [Wszystkie zmiany]

wykonanie pomostu o konstrukcji mieszanej zlokalizowany na dz. o nr geod. 1026/5 - jez. Roś i na dz. o nr geod. 77/19 gm. Pisz przy dz.o nr geod. 103/1, obr. Pilchy, gm. Pisz.

Dodanie nowej wiadomości: wykonanie pomostu o konstrukcji mieszanej zlokalizowany na dz. o nr geod. 1026/5 - jez. Roś i na dz. o nr geod. 77/19 gm. Pisz przy dz.o nr geod. 103/1, obr. Pilchy, gm. Pisz. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2015

Dodano: zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 grudnia 2015

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2015

Dodano: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Informacja Komisji Grantowej

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Komisji Grantowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 14 grudnia 2015

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art.29 ust. 1 pkt 1a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art.29 ust. 1 pkt 1a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.6.2015

Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 grudnia 2015

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.6.2015

Dodano: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 grudnia 2015

Wiadomości

Informacja dot. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Piskiego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dot. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Piskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 grudnia 2015

Wiadomości

Informacja o wycofaniu wnioski zgłoszenia budowy z art.29 ust. 1 pkt 1a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wycofaniu wnioski zgłoszenia budowy z art.29 ust. 1 pkt 1a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 grudnia 2015

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.6.2015

Dodano: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 grudnia 2015

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19b i 19c Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19b i 19c Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 grudnia 2015

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.2.2015

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.2.2015 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 26 grudnia 2015

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.2.2015

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.2.2015 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 grudnia 2015

Wiadomości

Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 grudnia 2015

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W PISZU

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W PISZU - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W PISZU

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Informacja

Dodanie nowej wiadomości: Informacja - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W PISZU

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 31 grudnia 2015

Wiadomości

Uchwała nr XIII/92/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2015-2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XIII/92/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2015-2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XIII/93/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XIII/93/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XIII/94/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2015

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XIII/94/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2015 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XIII/85/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2016-2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XIII/85/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2016-2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XIII/86/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu piskiego na 2016 rok

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XIII/86/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu piskiego na 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian