BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 01 grudnia 2014

Wiadomości

udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. pomostu stałego o konstrukcji drewnianej zlokalizowanego na części dz. jez.Roś , przy dz.332/8 Szczechy Małe

Dodanie nowej wiadomości: udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. pomostu stałego o konstrukcji drewnianej zlokalizowanego na części dz. jez.Roś , przy dz.332/8 Szczechy Małe - [Wszystkie zmiany]

udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. stawu ziemnego służącego dla potrzeb rolnictwa zlokalizowanego na dz.o nr geod. 27/9 i 27/13 w obrębie geod. Jeglin, gm.Pisz

Dodanie nowej wiadomości: udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. stawu ziemnego służącego dla potrzeb rolnictwa zlokalizowanego na dz.o nr geod. 27/9 i 27/13 w obrębie geod. Jeglin, gm.Pisz - [Wszystkie zmiany]

wszczęcie postępowania administracyjnego dotyczącego likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. pomostu zlokalizowanego na dz o nr geod. 423/5 – j.Śniardwy,przy dz.180/2 Nowe Guty

Dodanie nowej wiadomości: wszczęcie postępowania administracyjnego dotyczącego likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. pomostu zlokalizowanego na dz o nr geod. 423/5 – j.Śniardwy,przy dz.180/2 Nowe Guty - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie w sprawie postępowania dot. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych będących mieszaniną ścieków socjalno-bytowych i przemysłowych

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie postępowania dot. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych będących mieszaniną ścieków socjalno-bytowych i przemysłowych - [Wszystkie zmiany]

Herb i flaga Powiatu Piskiego

Dodanie nowej wiadomości: Herb i flaga Powiatu Piskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 grudnia 2014

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu nr Or.272.1.8.2014

Dodano Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 grudnia 2014

Wiadomości

Lista Radnych Powiatu Piskiego V kadencji

Dodanie nowej wiadomości: Lista Radnych Powiatu Piskiego V kadencji - [Wszystkie zmiany]

Dyżury Przewodniczącego Rady Powiatu

Dodanie nowej wiadomości: Dyżury Przewodniczącego Rady Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zamknięciu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zamknięciu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zamknięciu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zamknięciu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zamknięciu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zamknięciu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zamknięciu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zamknięciu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zamknięciu postępowania dowodowego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zamknięciu postępowania dowodowego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zamknięciu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zamknięciu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 grudnia 2014

Wiadomości

Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego D. Charubina

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego D. Charubina

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie - [Wszystkie zmiany]

Lista Radnych Powiatu Piskiego V kadencji

Dodano informację o postanowieniach Komisarza Wyborczego w Olsztynie. - [Wszystkie zmiany]

PREZYDIUM RADY POWIATU

Zaktualizowano skład Prezydium Rady Powiatu w związku z rozpoczęciem nowej kadencji. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr I/1/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 1 grudnia 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr I/1/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 1 grudnia 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr I/2/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 1 grudnia 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr I/2/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 1 grudnia 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr I/3/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 1 grudnia 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr I/3/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 1 grudnia 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr I/4/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 1 grudnia 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr I/4/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 1 grudnia 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr I/5/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 1 grudnia 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr I/5/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 1 grudnia 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr I/6/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 1 grudnia 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr I/6/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 1 grudnia 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 grudnia 2014

Wiadomości

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020.

Dodanie nowej wiadomości: Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020. - [Wszystkie zmiany]

Projekt budżetu Powiatu Piskiego na 2015 rok

Dodanie nowej wiadomości: Projekt budżetu Powiatu Piskiego na 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie WPF na 2015 - 2020.

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie WPF na 2015 - 2020. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 grudnia 2014

Wiadomości

udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia kanalizacji kablowej pod dnem jeziora Biała Piska w km 5+757, obręb Biała Piska, działka nr 235 Biała Piska, pow. Piski

Dodanie nowej wiadomości: udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia kanalizacji kablowej pod dnem jeziora Biała Piska w km 5+757, obręb Biała Piska, działka nr 235 Biała Piska, pow. Piski - [Wszystkie zmiany]

udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pomost na jez. Nidzkim w miejscowości Jaśkowo

Dodanie nowej wiadomości: udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pomost na jez. Nidzkim w miejscowości Jaśkowo - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Orzysz pozwolenia wodnoprawnego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Orzysz pozwolenia wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 grudnia 2014

Wiadomości

Przerwa konserwacyjna systemów informatycznych

Dodanie nowej wiadomości: Przerwa konserwacyjna systemów informatycznych - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie wyniku konkursu ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 grudnia 2014

Wiadomości

Obwieszczenie w sprawie legalizacji wykonanego urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie legalizacji wykonanego urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 grudnia 2014

Wiadomości

II Sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: II Sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 grudnia 2014

Wiadomości

udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu stałego o konstrukcji drewnianej w kształcie litery „T” zlokalizowany na fragmencie jeziora Roś, na wysokości dz. 43/62 w obr. Szczechy Małe

Dodanie nowej wiadomości: udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu stałego o konstrukcji drewnianej w kształcie litery „T” zlokalizowany na fragmencie jeziora Roś, na wysokości dz. 43/62 w obr. Szczechy Małe - [Wszystkie zmiany]

udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia kanalizacji telekomunikacyjnej przez jezioro Wygryny, działka nr 26 obręb 1 m Ruciane-Nida.

Dodanie nowej wiadomości: udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia kanalizacji telekomunikacyjnej przez jezioro Wygryny, działka nr 26 obręb 1 m Ruciane-Nida. - [Wszystkie zmiany]

wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę pozostałej części falochronu zlokalizowanego na jez. Śniardwy na dz. o nr geod. 432/5 obr. Zdory, gm. Pisz na wysokości dz. o nr190/3 obr.Nowe Guty

Dodanie nowej wiadomości: wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę pozostałej części falochronu zlokalizowanego na jez. Śniardwy na dz. o nr geod. 432/5 obr. Zdory, gm. Pisz na wysokości dz. o nr190/3 obr.Nowe Guty - [Wszystkie zmiany]

udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia kanalizacji telekomunikacyjnej przez rzekę Kokoszkę, działka nr 17/2 obręb 17 Wygryny w m. Ruciane-Nida,

Dodanie nowej wiadomości: udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia kanalizacji telekomunikacyjnej przez rzekę Kokoszkę, działka nr 17/2 obręb 17 Wygryny w m. Ruciane-Nida, - [Wszystkie zmiany]

legalizacja odbudowanej części istniejącego falochronu zlokalizowanego na jeziorze Śniardwy na dz. o nr geod. 432/5 obr. Zdory, gm. Pisz na wysokości dz. o nr geod. 190/3 obr.Nowe Guty,gm.Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: legalizacja odbudowanej części istniejącego falochronu zlokalizowanego na jeziorze Śniardwy na dz. o nr geod. 432/5 obr. Zdory, gm. Pisz na wysokości dz. o nr geod. 190/3 obr.Nowe Guty,gm.Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 grudnia 2014

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 grudnia 2014

Wiadomości

budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego, na działkach nr 73/13 i 73/11 w obrębie Uściany, gm. Pisz

Dodanie nowej wiadomości: budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego, na działkach nr 73/13 i 73/11 w obrębie Uściany, gm. Pisz - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 grudnia 2014

Wiadomości

budowa kablowej linii energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na dz.nr 315/4, 202, 315/3, 315/2, 315/1 obr.Pisz 1 oraz złącza kablowo-pomiarowego do zasilania budynku mieszk. na dz.nr 315/4 obr.Pisz1

Dodanie nowej wiadomości: budowa kablowej linii energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na dz.nr 315/4, 202, 315/3, 315/2, 315/1 obr.Pisz 1 oraz złącza kablowo-pomiarowego do zasilania budynku mieszk. na dz.nr 315/4 obr.Pisz1 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 grudnia 2014

Wiadomości

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie Gminie Biała Piska pozwolenia wodnoprawnego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie Gminie Biała Piska pozwolenia wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 grudnia 2014

Wiadomości

Uchwała nr II/11/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2014 - 2018.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr II/11/14 Rady Powiatu Pisz z 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2014 - 2018. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr II/12/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr II/12/14 Rady Powiatu Pisz z 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr II/13/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr II/13/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 31 grudnia 2014

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Psychologa

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Psychologa - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian