BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 03 września 2013

Wiadomości

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu pływającego zlokalizowanego na fragmencie działki o nr geod. 363 – jezioro Nidzkie na wysokości działki o nr geod. 25/1 obręb Krzyże, gm.R.N.

Dodanie nowej wiadomości: udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu pływającego zlokalizowanego na fragmencie działki o nr geod. 363 – jezioro Nidzkie na wysokości działki o nr geod. 25/1 obręb Krzyże, gm.R.N. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 września 2013

Wiadomości

Uchwała nr XXXIII/221/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2013 - 2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXIII/221/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2013 - 2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXXIII/222/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXIII/222/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.16.2013

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.16.2013 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 06 września 2013

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 września 2013

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 września 2013

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 września 2013

Wiadomości

Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Orzysz na wysokości dz. o nr geod. 413/10 obręb Orzysz, gm. Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Orzysz na wysokości dz. o nr geod. 413/10 obręb Orzysz, gm. Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 września 2013

Wiadomości

Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 września 2013

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: Zawiadomienie o wyborze ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 września 2013

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na stanowiska specjalisty Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na stanowiska specjalisty Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 września 2013

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta koordynatora

Dodano: Informacja o rezygnacji z objęcia stanowiska - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta koordynatora

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na stanoiwsko asystenat koordynatora - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 września 2013

Wiadomości

Informacja o wyborze ofert - PZD.3210.16.2013

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze ofert - PZD.3210.16.2013 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie w sprawie udzielenia PWiK Sp. z o.o. w Piszu pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w m. Szeroki Bór Piski

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie udzielenia PWiK Sp. z o.o. w Piszu pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w m. Szeroki Bór Piski - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 września 2013

Wiadomości

Wykaz ośrodków szkolenia kierowców powiatu piskiego

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz ośrodków szkolenia kierowców powiatu piskiego - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Śniardwy na wysokości dz. o nr geod. 64 obręb Okartowo, gm. Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Śniardwy na wysokości dz. o nr geod. 64 obręb Okartowo, gm. Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Bełdany na wysokości dz. o nr geod. 1/6 obręb Piaski, gm. Ruciane-Nida

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Bełdany na wysokości dz. o nr geod. 1/6 obręb Piaski, gm. Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 września 2013

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 września 2013

Wiadomości

Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Bełdany na wysokości dz. o nr geod. 27/1 obręb Iznota, gm. Ruciane-Nida

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Bełdany na wysokości dz. o nr geod. 27/1 obręb Iznota, gm. Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXXIV/229/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2013 - 2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXIV/229/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2013 - 2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXXIV/230/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXIV/230/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian