BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 02 kwietnia 2013

Wiadomości

Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpitalu Powiatowym w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpitalu Powiatowym w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpitalu Powiatowym w Piszu

Edycja wiadomości Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpitalu Powiatowym w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.4.2013

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.4.2013 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 kwietnia 2013

Wiadomości

Uchwała nr XXIX/200/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2013-2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXIX/200/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2013-2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXIX/201/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXIX/201/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 kwietnia 2013

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na remont i przebudowę Muzeum Michała Kajki w Ogródku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 kwietnia 2013

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 kwietnia 2013

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 kwietnia 2013

Wiadomości

Akty prawne

Edycja wiadomości Akty prawne - [Wszystkie zmiany]

Akty prawne

Edycja wiadomości Akty prawne - [Wszystkie zmiany]

• Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie Parafii Ewangelicko – Agsburskiej w Mikołajkach

Edycja wiadomości • Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie Parafii Ewangelicko – Agsburskiej w Mikołajkach - [Wszystkie zmiany]

• Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie Parafii Ewangelicko – Agsburskiej w Mikołajkach

Edycja wiadomości • Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie Parafii Ewangelicko – Agsburskiej w Mikołajkach - [Wszystkie zmiany]

• Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie Parafii Ewangelicko – Agsburskiej w Mikołajkach

Edycja wiadomości • Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie Parafii Ewangelicko – Agsburskiej w Mikołajkach - [Wszystkie zmiany]

• Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie Parafii Ewangelicko – Agsburskiej w Mikołajkach

Edycja wiadomości • Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie Parafii Ewangelicko – Agsburskiej w Mikołajkach - [Wszystkie zmiany]

• Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie Parafii Ewangelicko – Agsburskiej w Mikołajkach

Edycja wiadomości • Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie Parafii Ewangelicko – Agsburskiej w Mikołajkach - [Wszystkie zmiany]

• Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie Parafii Ewangelicko – Agsburskiej w Mikołajkach

Edycja wiadomości • Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie Parafii Ewangelicko – Agsburskiej w Mikołajkach - [Wszystkie zmiany]

• Dom Pomocy Społecznej – Ewangelicki Dom Opieki "BETEZDA" w Ukcie Parafii Ewangelicko – Agsburskiej w Mikołajkach

Edycja wiadomości • Dom Pomocy Społecznej – Ewangelicki Dom Opieki \"BETEZDA\" w Ukcie Parafii Ewangelicko – Agsburskiej w Mikołajkach - [Wszystkie zmiany]

• Dom Pomocy Społecznej – Ewangelicki Dom Opieki "BETEZDA" w Ukcie Parafii Ewangelicko – Agsburskiej w Mikołajkach

Edycja wiadomości • Dom Pomocy Społecznej – Ewangelicki Dom Opieki \"BETEZDA\" w Ukcie Parafii Ewangelicko – Agsburskiej w Mikołajkach - [Wszystkie zmiany]

• Dom Pomocy Społecznej – Ewangelicki Dom Opieki "BETEZDA" w Ukcie Parafii Ewangelicko – Agsburskiej w Mikołajkach

Edycja wiadomości • Dom Pomocy Społecznej – Ewangelicki Dom Opieki \"BETEZDA\" w Ukcie Parafii Ewangelicko – Agsburskiej w Mikołajkach - [Wszystkie zmiany]

• Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie Parafii Ewangelicko – Agsburskiej w Mikołajkach

Edycja wiadomości • Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie Parafii Ewangelicko – Agsburskiej w Mikołajkach - [Wszystkie zmiany]

• Dom Pomocy Społecznej – Ewangelicki Dom Opieki "BETEZDA" w Ukcie Parafii Ewangelicko – Agsburskiej w Mikołajkach

Edycja wiadomości • Dom Pomocy Społecznej – Ewangelicki Dom Opieki \"BETEZDA\" w Ukcie Parafii Ewangelicko – Agsburskiej w Mikołajkach - [Wszystkie zmiany]

• Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie Parafii Ewangelicko – Agsburskiej w Mikołajkach

Edycja wiadomości • Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie Parafii Ewangelicko – Agsburskiej w Mikołajkach - [Wszystkie zmiany]

RODZINY ZASTĘPCZE

Edycja wiadomości RODZINY ZASTĘPCZE - [Wszystkie zmiany]

RODZINY ZASTĘPCZE

Edycja wiadomości RODZINY ZASTĘPCZE - [Wszystkie zmiany]

RODZINY ZASTĘPCZE

Edycja wiadomości RODZINY ZASTĘPCZE - [Wszystkie zmiany]

RODZINY ZASTĘPCZE

Edycja wiadomości RODZINY ZASTĘPCZE - [Wszystkie zmiany]

Obszar zadaniowy

Edycja wiadomości Obszar zadaniowy - [Wszystkie zmiany]

Obszar zadaniowy

Edycja wiadomości Obszar zadaniowy - [Wszystkie zmiany]

Obszar zadaniowy

Edycja wiadomości Obszar zadaniowy - [Wszystkie zmiany]

Obszar zadaniowy

Edycja wiadomości Obszar zadaniowy - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie w sprawie udzielenia ZUK w Rucianem-Nidzie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków komunalnych z miejskiej oczyszczalni ścieków w Rucianem-Nidzie do rzeki Nidki

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie udzielenia ZUK w Rucianem-Nidzie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków komunalnych z miejskiej oczyszczalni ścieków w Rucianem-Nidzie do rzeki Nidki - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 kwietnia 2013

Wiadomości

Ogłoszenie o programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie

Edycja wiadomości Ogłoszenie o programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie - [Wszystkie zmiany]

Dane adresowe

Edycja wiadomości Dane adresowe - [Wszystkie zmiany]

Dane adresowe

Edycja wiadomości Dane adresowe - [Wszystkie zmiany]

Dane adresowe

Edycja wiadomości Dane adresowe - [Wszystkie zmiany]

Dane adresowe

Edycja wiadomości Dane adresowe - [Wszystkie zmiany]

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Edycja wiadomości PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE - [Wszystkie zmiany]

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Edycja wiadomości PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE - [Wszystkie zmiany]

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Edycja wiadomości PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE - [Wszystkie zmiany]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Edycja wiadomości Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej - [Wszystkie zmiany]

RODZINY ZASTĘPCZE

Edycja wiadomości RODZINY ZASTĘPCZE - [Wszystkie zmiany]

RODZINY ZASTĘPCZE

Edycja wiadomości RODZINY ZASTĘPCZE - [Wszystkie zmiany]

• Dom Pomocy Społecznej – Ewangelicki Dom Opieki "BETEZDA" w Ukcie Parafii Ewangelicko – Agsburskiej w Mikołajkach

Edycja wiadomości • Dom Pomocy Społecznej – Ewangelicki Dom Opieki \"BETEZDA\" w Ukcie Parafii Ewangelicko – Agsburskiej w Mikołajkach - [Wszystkie zmiany]

• Dom Pomocy Społecznej – Ewangelicki Dom Opieki "BETEZDA" w Ukcie Parafii Ewangelicko – Agsburskiej w Mikołajkach

Edycja wiadomości • Dom Pomocy Społecznej – Ewangelicki Dom Opieki \"BETEZDA\" w Ukcie Parafii Ewangelicko – Agsburskiej w Mikołajkach - [Wszystkie zmiany]

• Dom Pomocy Społecznej – Ewangelicki Dom Opieki "BETEZDA" w Ukcie Parafii Ewangelicko – Agsburskiej w Mikołajkach

Edycja wiadomości • Dom Pomocy Społecznej – Ewangelicki Dom Opieki \"BETEZDA\" w Ukcie Parafii Ewangelicko – Agsburskiej w Mikołajkach - [Wszystkie zmiany]

• Dom Pomocy Społecznej – Ewangelicki Dom Opieki "BETEZDA" w Ukcie Parafii Ewangelicko – Agsburskiej w Mikołajkach

Edycja wiadomości • Dom Pomocy Społecznej – Ewangelicki Dom Opieki \"BETEZDA\" w Ukcie Parafii Ewangelicko – Agsburskiej w Mikołajkach - [Wszystkie zmiany]

• Dom Pomocy Społecznej – Ewangelicki Dom Opieki "BETEZDA" w Ukcie Parafii Ewangelicko – Agsburskiej w Mikołajkach

Edycja wiadomości • Dom Pomocy Społecznej – Ewangelicki Dom Opieki \"BETEZDA\" w Ukcie Parafii Ewangelicko – Agsburskiej w Mikołajkach - [Wszystkie zmiany]

• Dom Pomocy Społecznej – Ewangelicki Dom Opieki "BETEZDA" w Ukcie Parafii Ewangelicko – Agsburskiej w Mikołajkach

Edycja wiadomości • Dom Pomocy Społecznej – Ewangelicki Dom Opieki \"BETEZDA\" w Ukcie Parafii Ewangelicko – Agsburskiej w Mikołajkach - [Wszystkie zmiany]

• Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie Parafii Ewangelicko – Agsburskiej w Mikołajkach

Edycja wiadomości • Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie Parafii Ewangelicko – Agsburskiej w Mikołajkach - [Wszystkie zmiany]

• Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie Parafii Ewangelicko – Agsburskiej w Mikołajkach

Edycja wiadomości • Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie Parafii Ewangelicko – Agsburskiej w Mikołajkach - [Wszystkie zmiany]

Obszar zadaniowy

Edycja wiadomości Obszar zadaniowy - [Wszystkie zmiany]

Obszar zadaniowy

Edycja wiadomości Obszar zadaniowy - [Wszystkie zmiany]

Obszar zadaniowy

Edycja wiadomości Obszar zadaniowy - [Wszystkie zmiany]

Obszar zadaniowy

Edycja wiadomości Obszar zadaniowy - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXIX/195/13 z dnia 28 marca 2013r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXIX/195/13 z dnia 28 marca 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXIX/196/13 z dnia 28 marca 2013r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXIX/196/13 z dnia 28 marca 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXIX/197/13 z dnia 28 marca 2013r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXIX/197/13 z dnia 28 marca 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXIX/198/13 z dnia 28 marca 2013r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXIX/198/13 z dnia 28 marca 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXIX/199/13 z dnia 28 marca 2013r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXIX/199/13 z dnia 28 marca 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXIX/200/13 z dnia 28 marca 2013r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXIX/200/13 z dnia 28 marca 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXIX/201/13 z dnia 28 marca 2013r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXIX/201/13 z dnia 28 marca 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXIX/202/13 z dnia 28 marca 2013r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXIX/202/13 z dnia 28 marca 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 kwietnia 2013

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: 1. Zapytanie do treści SIWZ 1, 2. Zmiana treści SIWZ 1, 3. Załącznik do pisma dot. zmiany Załącznika Nr 25 do SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 kwietnia 2013

Wiadomości

Ogłoszenie o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 kwietnia 2013

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: 1. Zapytanie do treści SIWZ 2, 2. Zmiana treści SIWZ 2, 3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, 4. Zmiana treści SIWZ 3, 5. Zał. Nr 13a do SIWZ, 6. Zapytanie do treści SIWZ 3, 7. Zapytanie do treści SIWZ 4, 8. Zapytanie do treści SIWZ 5, 9. Zmiana treści SIWZ 4, 10. Załącznik do pisma dot. zmiany Zał. Nr 25 do SIWZ z 16.04.2013 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i ogłoszenie o zmianie treści SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 kwietnia 2013

Wiadomości

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Edycja wiadomości PROGRAM KOREKCYJNPROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE - [Wszystkie zmiany]

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Edycja wiadomości PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 kwietnia 2013

Wiadomości

Ogłoszenie nr 1/2013/POKL o naborze na stanowisko Doradcy zawodowego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie nr 1/2013/POKL o naborze na stanowisko Doradcy zawodowego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie nr 2/2013/POKL o naborze na stanowisko Specjalisty do spraw zamówień publicznych

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie nr 2/2013/POKL o naborze na stanowisko Specjalisty do spraw zamówień publicznych - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie nr 3/2013/POKL o naborze

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie nr 3/2013/POKL o naborze - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: Zapytanie do treści SIWZ 6 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Przedłużono termin wyświetlania wiadomości - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na obrady XXX sesji Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na obrady XXX sesji Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYBORZE OFERT - PZD.3210.4.2013

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYBORZE OFERT - PZD.3210.4.2013 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: 1. Zapytanie do treści SIWZ1; 2. Zmiana treści SIWZ 1; 3. Załącznik Nr 1 do SIWZ po zmianie 19 kwietnia 2013 r.; 4. Załącznik Nr 2a do SIWZ po zmianie 19 kwietnia 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Wiadomości

Wykaz G. 6825.9.2012

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz G. 6825.9.2012 - [Wszystkie zmiany]

Organizacja pracy biura

Edycja wiadomości Organizacja pracy biura - [Wszystkie zmiany]

Dane adresowe

Dodanie nowej wiadomości: Dane adresowe. - [Wszystkie zmiany]

Organizacja pracy biura

Edycja wiadomości Organizacja pracy biura - [Wszystkie zmiany]

Dane adresowe

Edycja wiadomości Dane adresowe - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie. - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA I KWARTAŁ 2013 R.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA I KWARTAŁ 2013 R. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 kwietnia 2013

Wiadomości

Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na jez. Rostki na wysokości działki o nr geod. 89/13 obręb Rostki Skomackie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na jez. Rostki na wysokości działki o nr geod. 89/13 obręb Rostki Skomackie - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na jez. Rostki na wysokości działki o nr geod. 89/10 obręb Rostki Skomackie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na jez. Rostki na wysokości działki o nr geod. 89/10 obręb Rostki Skomackie - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na jez. Rostki na wysokości działki o nr geod. 89/9 obręb Rostki Skomackie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na jez. Rostki na wysokości działki o nr geod. 89/9 obręb Rostki Skomackie - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na jez. Rostki na wysokości działki o nr geod. 89/3 obręb Rostki Skomackie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na jez. Rostki na wysokości działki o nr geod. 89/3 obręb Rostki Skomackie - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na jez. Rostki na wysokości działki o nr geod. 88/7 obręb Rostki Skomackie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na jez. Rostki na wysokości działki o nr geod. 88/7 obręb Rostki Skomackie - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na jez. Rostki na wysokości działki o nr geod. 88/6 obręb Rostki Skomackie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na jez. Rostki na wysokości działki o nr geod. 88/6 obręb Rostki Skomackie - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na jez. Rostki na wysokości działki o nr geod. 87 obręb Rostki Skomackie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na jez. Rostki na wysokości działki o nr geod. 87 obręb Rostki Skomackie - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na jez. Rostki na wysokości działki o nr geod. 86 obręb Rostki Skomackie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na jez. Rostki na wysokości działki o nr geod. 86 obręb Rostki Skomackie - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na jez. Rostki na wysokości działki o nr geod. 85 obręb Rostki Skomackie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na jez. Rostki na wysokości działki o nr geod. 85 obręb Rostki Skomackie - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na jez. Rostki na wysokości działki o nr geod. 89/12 obręb Rostki Skomackie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na jez. Rostki na wysokości działki o nr geod. 89/12 obręb Rostki Skomackie - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na jez. Rostki na wysokości działki o nr geod. 89/11 obręb Rostki Skomackie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na jez. Rostki na wysokości działki o nr geod. 89/11 obręb Rostki Skomackie - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na jez. Rostki na wysokości działki o nr geod. 132/2 obręb Rostki Skomackie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na jez. Rostki na wysokości działki o nr geod. 132/2 obręb Rostki Skomackie - [Wszystkie zmiany]

Wykaz G.6840.2.1.2013 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz G.6840.2.1.2013 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 kwietnia 2013

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: Zawiadomienie o wyborze ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 kwietnia 2013

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach postępowania OR.272.1.5.2013

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach postępowania OR.272.1.5.2013 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.5.2013

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.5.2013 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 kwietnia 2013

Wiadomości

Uchwała nr 26/84/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 26/84/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXX/205/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXX/205/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXX/204/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2013-2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXX/204/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2013-2017 - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie administracyjne w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. nabrzeża betonowego umocnionego w części palami drewnianymi na działce o nr geod. 127 jez. Nidzkie,

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie administracyjne w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. nabrzeża betonowego umocnionego w części palami drewnianymi na działce o nr geod. 127 jez. Nidzkie, - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie w sprawie udzielenia "Telmex" Sp. z o. o. Białystok, ul. Elewatorska 15 pozwolenia wodnoprawnego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie udzielenia "Telmex" Sp. z o. o. Białystok, ul. Elewatorska 15 pozwolenia wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: 11 Zapytanie do treści SIWZ 1, 2. Zmiana treści SIWZ 1, 3. Załącznik Nr 2a po zmianie 30 kwietnia 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Aktywny Samorząd

Dodanie nowej wiadomości: Aktywny Samorząd - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OR.272.1.5.2013

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OR.272.1.5.2013 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 01 kwietnia 2013

Wiadomości

Ogłoszenie Zarządu Powiatu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Zarządu Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian