BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 02 grudnia 2013

Wiadomości

Kampania "Biała Wstążka" - przeciw przemocy wobec kobiet i dzieci

Dodanie nowej wiadomości: Kampania "Biała Wstążka" - przeciw przemocy wobec kobiet i dzieci - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na zastępstwo Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na zastępstwo Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji - [Wszystkie zmiany]

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dodanie nowej wiadomości: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 grudnia 2013

Wiadomości

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok. - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie WPF na lata 2014 - 2017.

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie WPF na lata 2014 - 2017. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 grudnia 2013

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 07 grudnia 2013

Wiadomości

KOLEJNY NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”

Dodanie nowej wiadomości: KOLEJNY NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 grudnia 2013

Wiadomości

Wykaz G.6850.2.1.2013 nieruchomści przeznaocznych do oddania w użyczenie

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz G.6850.2.1.2013 nieruchomści przeznaocznych do oddania w użyczenie - [Wszystkie zmiany]

Wykaz G.6840.2.8.2013 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz G.6840.2.8.2013 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 grudnia 2013

Wiadomości

Nabór na wolne stanowisko pracy

Dodanie nowej wiadomości: Nabór na wolne stanowisko pracy - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na zastępstwo Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na zastępstwo Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 grudnia 2013

Wiadomości

pozwolenie wodnoprawne na wykonanie pomostu pływajacego na jez. Bełdany dz. nr 42/5 przy dz. 40/6 obręb Iznota

Dodanie nowej wiadomości: pozwolenie wodnoprawne na wykonanie pomostu pływajacego na jez. Bełdany dz. nr 42/5 przy dz. 40/6 obręb Iznota - [Wszystkie zmiany]

pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę 9 pomostów drewnianych zlokalizowanych na jez. Jegocinek dz. o nr geod. 234/4 przy dz. o nr geod. 2/8 oraz dz. o nr geod. 1207 w miejscowości Szeroki Bór

Dodanie nowej wiadomości: pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę 9 pomostów drewnianych zlokalizowanych na jez. Jegocinek dz. o nr geod. 234/4 przy dz. o nr geod. 2/8 oraz dz. o nr geod. 1207 w miejscowości Szeroki Bór - [Wszystkie zmiany]

legalizacji urządzenia wodnego tj. pomostu o konstrukcji drewnianej z pokładem drewnianym zlokalizowanym na fragmencie działki o nr geod. 1026/5 jez. Roś na wys. dz. o nr geod. 52/1 w obrębień Łupki

Dodanie nowej wiadomości: legalizacji urządzenia wodnego tj. pomostu o konstrukcji drewnianej z pokładem drewnianym zlokalizowanym na fragmencie działki o nr geod. 1026/5 jez. Roś na wys. dz. o nr geod. 52/1 w obrębień Łupki - [Wszystkie zmiany]

udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia- elektroenergetycznej linii kablowej SN pod dnem rzeki Gutter, na dz. o nr geod. 177 w obrębie Rogale Wielkie

Dodanie nowej wiadomości: udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia- elektroenergetycznej linii kablowej SN pod dnem rzeki Gutter, na dz. o nr geod. 177 w obrębie Rogale Wielkie - [Wszystkie zmiany]

udzielenia poz. wodn. na :pobór wód z jez. Śniardwy(dz. 145/2) oraz na odprowadzanie wód do jez. Śniardwy na potrzeby wylęgarni i podchowalni ryb(dz.68/2) oraz na potrzeby przechowywania ryb zywych

Dodanie nowej wiadomości: udzielenia poz. wodn. na :pobór wód z jez. Śniardwy(dz. 145/2) oraz na odprowadzanie wód do jez. Śniardwy na potrzeby wylęgarni i podchowalni ryb(dz.68/2) oraz na potrzeby przechowywania ryb zywych - [Wszystkie zmiany]

sprawie likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego, robót w wodzie zlokalizowanych na części dz. o nr geod. 423/5 jez. Śniardwy na wysokości dz. o nr geod. 1/12 w m. Kwik Folwark, gm. Pisz.

Dodanie nowej wiadomości: sprawie likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego, robót w wodzie zlokalizowanych na części dz. o nr geod. 423/5 jez. Śniardwy na wysokości dz. o nr geod. 1/12 w m. Kwik Folwark, gm. Pisz. - [Wszystkie zmiany]

wykonanie odcinka sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV- skrzyżowanie z rzeka Turoślanką dz. o nr geod. 274/1 w m. Karwica, gm. Ruciane-Nida.

Dodanie nowej wiadomości: wykonanie odcinka sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV- skrzyżowanie z rzeka Turoślanką dz. o nr geod. 274/1 w m. Karwica, gm. Ruciane-Nida. - [Wszystkie zmiany]

udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę mostu na rzece Święcek w miejscowości Drygały, na działkach oznaczonych numerami geod. 1002/2, 1002/3 obręb Drygały, gm. Biała Piska.

Dodanie nowej wiadomości: udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę mostu na rzece Święcek w miejscowości Drygały, na działkach oznaczonych numerami geod. 1002/2, 1002/3 obręb Drygały, gm. Biała Piska. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w najem

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w najem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 grudnia 2013

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: Zawiadomienie o wyborze ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 grudnia 2013

Wiadomości

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA III KWARTAŁ 2013 R.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA III KWARTAŁ 2013 R. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 grudnia 2013

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku naboru

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wwyniku naboru - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego w zakresie udzielenia RZGW w Waszawie pozwoleń wodnoprawnych

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego w zakresie udzielenia RZGW w Waszawie pozwoleń wodnoprawnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 31 grudnia 2013

Wiadomości

udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście kanalizacji kablowej pod dnem rzeki Święcek w km 18+620 na dz. stanowiącej własność Skarbu Państwa o nr geod. 224 ob. Pogorzel Wielka, gm. Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście kanalizacji kablowej pod dnem rzeki Święcek w km 18+620 na dz. stanowiącej własność Skarbu Państwa o nr geod. 224 ob. Pogorzel Wielka, gm. Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian