BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 01 sierpnia 2012

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Andrzeja Nowickiego - Przewodniczącego Zarządu , Starosty - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Marka Wysockiego - Członka Zarządu , Wicestarosty - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Ireny Jatkowskiej - Członka Zarządu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Waldemara Brenda - Członka Zarządu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Dariusza Kizlinga - Członka Zarządu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Barbary Koprowskiej - Skarbnika Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Edyty Polak - Sekretarza Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Sylwii Piotrowskiej - naczelnika Wydziału Rolnictwa ... - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Leszka Bogdanowicza - naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Elżbiety Nowińskiej - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Barbary Pyskło - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Ewy Skrodzkiej - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Małgorzarty Prusaczyk - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Marii Łęk - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Waldemara Zielińskiego - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Beaty Dębiińskiej - naczelnika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Henryka Wrzoska - naczelnika Wydziału Geodezji ... - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Wojciecha Kassa - dyrektora Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Włodzimierza Miszczaka - dyrektora ZSZ w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Ryszarda Pawlickiego - dyrektora ZSO w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Oświęcimko - dyrektora ZS Nr 1 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Haliny Pańkowskiej - dyrektora ZSL w Rucianem - Nidzie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Dariusza Charubina - dyrektora ZS Nr 1 w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Czesława Pieczyńskiego - dyrektora ZSO w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Urszuli Mierzejewskiej - dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Stanisława Zduniaka - dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Anny Grodzkiej - dyrektora ZPKU w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Leszka Skolimowskiego - dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Wiesława Wasilewskiego - zastępcy dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Katarzyny Bańko - dyrektora PCPR w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Magdaleny Kleczkowskiej - p.o. dyrektora PCPR w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Marka Skarzyńskiego - dyrektora SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Doroty Darda - dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Wioletty Śląskiej - Zyśk- dyrektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Renaty Sulewskiej - zastępcy dyrektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Violetty Kossakowskiej - kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Krystyny Wojciechowskiej - starszego inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Elżbiety Wasilewskiej - inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Beaty Cudzewskiej - inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Barbary Lutrzykowskiej - inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Aldony Jędry - inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Justyny Wojciechowskiej - inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Ewy Ryzińskiej - dyrektora OSW w Łupkach - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.14.2012

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.14.2012 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 sierpnia 2012

Wiadomości

Zapytanie do treści SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie do treści SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 sierpnia 2012

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 sierpnia 2012

Wiadomości

Informacja

Dodanie nowej wiadomości: Informacja - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie do treści SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie do treści SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 sierpnia 2012

Wiadomości

Ustawa o działalności leczniczej

Dodanie nowej wiadomości: Podstawy prawne - [Wszystkie zmiany]

Statut SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Statut SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu, teks jednolity ogłoszony 28.06.2012 - [Wszystkie zmiany]

Schemat organizacyjny SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Schemat organizacyjny SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Rrgulamin Organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin porządkowy SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Cele i zadania szpitala

Dodanie nowej wiadomości: Cele i zadania szpitala - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 sierpnia 2012

Wiadomości

Informacja o wyłożeniu operatu gruntów i budynków - Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyłożeniu operatu gruntów i budynków - Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 sierpnia 2012

Wiadomości

Zapytanie do treści SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie do treści SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania

Dodano: Zawiadomienie o wyborze ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 sierpnia 2012

Wiadomości

Uchwała nr XX/138/12 z 28.06.2012r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XX/138/12 z 28.06.2012r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XX/139/12 z 28.06.2012r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XX/139/12 z 28.06.2012r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XX/140/12 z 28.06.2012r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XX/140/12 z 28.06.2012r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XX/141/12 z 28.06.2012r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XX/141/12 z 28.06.2012r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XX/142/12 z 28.06.2012r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XX/142/12 z 28.06.2012r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XX/143/12 z 28.06.2012r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XX/143/12 z 28.06.2012r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XX/144/12 z 28.06.2012r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XX/144/12 z 28.06.2012r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXI/145/12 z 12. 07. 2012r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXI/145/12 z 12. 07. 2012r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe radnego Roberta Barmy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe radnego Ignacego Józefa Bernekiera - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe radnego Waldemara Jana Brendy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe radnego Bogumiła Brzuchalskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe radnej Ireny Jatkowskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe radnego Dariusza Kizlinga - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Kurzątkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe radnego Jerzego Malczyka - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe radnego Jerzego Wojciecha Małeckiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe radnego Jacka Jana Małża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe Starosty Piskiego Andrzeja Nowickiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe radnego Wiesława Rutkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe radnej Lilii Świeczki - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe radnego Andrzeja Janusza Szymborskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe Wicestarosty Piskiego Marka Wysockiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe radnego Jacka Zarzeckiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe radnego Marka Andrzeja Ziółkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na : przebudowę przepustu w km 136 + 538 drogi krajowej nr 58 koło miejscowości Kaliszki.

Dodanie nowej wiadomości: udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na : przebudowę przepustu w km 136 + 538 drogi krajowej nr 58 koło miejscowości Kaliszki. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 sierpnia 2012

Wiadomości

Informacja o wyborze oferty - PZD.3210.14.2012

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty - PZD.3210.14.2012 - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie do treści SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie do treści SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 sierpnia 2012

Wiadomości

zaproszenie na obrady XXII sesji Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na obrady XXII sesji Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 sierpnia 2012

Wiadomości

Nabór na stanowisko: DORADCA ZAWODOWY

Dodanie nowej wiadomości: Nabór na stanowisko: DORADCA ZAWODOWY - [Wszystkie zmiany]

Nabór na stanowisko: PSYCHOLOGA

Dodanie nowej wiadomości: Nabór na stanowisko: PSYCHOLOGA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 sierpnia 2012

Wiadomości

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu ogłasza nabór na stanowisko starszego pracownika socjalnego

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu ogłasza nabór na stanowisko starszego pracownika socjalnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 sierpnia 2012

Wiadomości

Uchwała nr 53/62/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 53/62/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27 sierpnia 2012 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 54/62/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 54/62/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27 sierpnia 2012 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 55/62/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 55/62/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27 sierpnia 2012 r. - [Wszystkie zmiany]

udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu pływającego w kształcie litery „T” na działce o nr geod. 1026 na wysokości działki o nr geod. 4/4 w miejscowości Rybitwy

Dodanie nowej wiadomości: udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu pływającego w kształcie litery „T” na działce o nr geod. 1026 na wysokości działki o nr geod. 4/4 w miejscowości Rybitwy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 sierpnia 2012

Wiadomości

Uchwała nr XXII/150/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXII/150/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r. - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA II KWARTAŁ 2012 R.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA II KWARTAŁ 2012 R. - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Edycja wiadomości ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia linii kablowej telekomunikacyjnej pod dnem jeziora Ogródek - Krakszty

Dodanie nowej wiadomości: udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia linii kablowej telekomunikacyjnej pod dnem jeziora Ogródek - Krakszty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 30 sierpnia 2012

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.15.2012

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.15.2012 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian