BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 05 grudnia 2011

Wiadomości

Uchwała Nr XII/78/11

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XII/78/11 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XII/79/11

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XII/79/11 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XII/80/11

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XII/80/11 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XII/81/11

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XII/80/11 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XIII/83/11

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XIII/83/11 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XIII/82/11

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XIII/82/11 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XIII/84/11

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XIII/84/11 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XIII/85/11

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XIII/85/11 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XIII/86/11

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XIII/86/11 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 19/2011/2012

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 19/2011/2012 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 20/2011/2012

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 20/2011/2012 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 grudnia 2011

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 grudnia 2011

Wiadomości

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie WPF na lata 2012-2015

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie WPF na lata 2012-2015 - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości sfinansowania deficytu budżetoweho przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 grudnia 2011

Wiadomości

Uchwała nr 64/32/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 64/32/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Pozwolenie na budowę

zmiana podstawy prawnej - [Wszystkie zmiany]

Pozwolenie na budowę

zmiana podstawy prawnej - [Wszystkie zmiany]

piątek, 09 grudnia 2011

Wiadomości

zapytanie ofertowe- usługi transportowe

Edycja wiadomości zapytanie ofertowe- usługi transportowe - [Wszystkie zmiany]

zapytanie ofertowe- usługi transportowe

Edycja wiadomości zapytanie ofertowe- usługi transportowe - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 grudnia 2011

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Meble szkolne, biurowe i pomoce naukowe

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Meble szkolne, biurowe i pomoce naukowe - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Pozwolenie na rozbiórkę

zmiana podstawy prawnej - [Wszystkie zmiany]

środa, 14 grudnia 2011

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: test - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: test - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 grudnia 2011

Wiadomości

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 21/2011/2012

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 21/2011/2012 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 grudnia 2011

Wiadomości

Informacje o szpitalu

zmiana telefonu i adresu email - [Wszystkie zmiany]

Informacje o szpitalu

Dodanie nowej wiadomości: Informacje o szpitalu - [Wszystkie zmiany]

SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: O Szpitalu - [Wszystkie zmiany]

Zamówienia publiczne

Dodanie nowej wiadomości: Zamówienia publiczne - [Wszystkie zmiany]

Podstawy prawne

Dodanie nowej wiadomości: Podstawy prawne - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenia i aktualności - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę Wyposażenia pracowni socjoterapeutycznej i pracowni elektrotechniki

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę Wyposażenia pracowni socjoterapeutycznej i pracowni elektrotechniki - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 grudnia 2011

Wiadomości

Statut Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Statut Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Statut Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Statut Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 grudnia 2011

Wiadomości

Obwieszczenie w sprawie udzielenia ZWiK Sp. z o.o. Biała Piska pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w m. Radysy, Kaliszki, Skarżyn

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie udzielenia ZWiK Sp. z o.o. Biała Piska pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w m. Radysy, Kaliszki, Skarżyn - [Wszystkie zmiany]

Statut Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Statut Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Statut Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Statut Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie w sprawie udzielenia ZWiK Sp. z o. o. Biała Piska pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia we wsi; Kowalewo, Świdry, Rakowo Małe

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie udzielenia ZWiK Sp. z o. o. Biała Piska pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia we wsi; Kowalewo, Świdry, Rakowo Małe - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie w sprawie udzielenia ZWiK Sp. z o. o. Biała Piska pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia: Drygały, Sokoły Jeziorne, Dąbrówka Drygalska, Kumielsk, Zalesie Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie udzielenia ZWiK Sp. z o. o. Biała Piska pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia: Drygały, Sokoły Jeziorne, Dąbrówka Drygalska, Kumielsk, Zalesie Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian