BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 01 czerwca 2005

Wiadomości

Ogłoszenie o Konkursie II

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o Konkursie II - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestorski

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestorski - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 11 czerwca 2005

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestorski

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestorski - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie - pozwolenie na budowę obory we wsi Czarne gm. Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - pozwolenie na budowę obory we wsi Czarne gm. Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie - pozwolenie na budowę obory we wsi Czarne gm. Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - pozwolenie na budowę obory we wsi Czarne gm. Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 czerwca 2005

Wiadomości

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia na terenie Gospodarstwa Rolnego w Oblewie

Dodanie nowej wiadomości: w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia na terenie Gospodarstwa Rolnego w Oblewie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 czerwca 2005

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Pozwolenie na budowę

zmiana druki - owiadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane w związku ze zmiana w ustawie. - [Wszystkie zmiany]

Pozwolenie na budowę

Zmiana ustawy o wzorach - oświdaczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - [Wszystkie zmiany]

Pozwolenie na rozbiórkę

Zmiana ustawy o wzorach oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 21 czerwca 2005

Wiadomości

obwieszczenie - pozwolenie na budowę dwóch obór po 200 stanowisk Drygały gmina Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: obwieszczenie - pozwolenie na budowę dwóch obór po 200 stanowisk Drygały gmina Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 czerwca 2005

Wiadomości

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na pobór wody podziemnej i odprowadzanie oczyszczonych ścieków

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na pobór wody podziemnej i odprowadzanie oczyszczonych ścieków - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku przetargu - PZD.II.342/10/2005

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku przetargu - PZD.II.342/10/2005 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 czerwca 2005

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 czerwca 2005

Wiadomości

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na pobór wody podziemnej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na pobór wody podziemnej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 30 czerwca 2005

Wiadomości

rozprawa wodnoprawna

Dodanie nowej wiadomości: rozprawa wodnoprawna - [Wszystkie zmiany]

Organizacja pracy biura

Edycja wiadomości Organizacja pracy biura - [Wszystkie zmiany]

Organizacja pracy biura

Edycja wiadomości Organizacja pracy biura - [Wszystkie zmiany]

Strona główna

Edycja wiadomości Strona główna - [Wszystkie zmiany]

Organizacja pracy biura

Edycja wiadomości Organizacja pracy biura - [Wszystkie zmiany]

Organizacja pracy biura

Edycja wiadomości Organizacja pracy biura - [Wszystkie zmiany]

Strona główna

Edycja wiadomości Strona główna - [Wszystkie zmiany]

Strona główna

Edycja wiadomości Strona główna - [Wszystkie zmiany]

Organizacja pracy biura

Edycja wiadomości Organizacja pracy biura - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian