BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 01 lipca 2004

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup samochodu osobowego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup samochodu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup samochodu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 lipca 2004

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie modernizcji instalacji centralnego ogrzewania

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie modernizcji instalacji centralnego ogrzewania - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu na wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 lipca 2004

Wiadomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 lipca 2004

Wiadomości

Przetarg nieograniczony

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 lipca 2004

Wiadomości

Uchwała nr 75/26/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 29 czerwca 2004 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 75/26/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 29 czerwca 2004 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 lipca 2004

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę

zmiana podstawy prawnej - dziennika ustaw - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych

zmiana podstawy prawnej - dziennika ustaw dopisanie dodatkowych dokumentów w poz. załączniki - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

zmiana podstawy prawnej - dziennika ustaw wymagane dokumenty termin załatwienia sprawy - [Wszystkie zmiany]

Pozwolenie na rozbiórkę

zmiana podstawy prawnej - dziennika ustaw termin załatwienia sprawy inne wskazówki - [Wszystkie zmiany]

Pozwolenie na budowę

zmiana podstawy prawnej - dziennika ustaw termin załatwienia sprawy - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 15 lipca 2004

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Rok Gałczyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wydział Edukacji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 lipca 2004

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

środa, 21 lipca 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Beata Polkowska - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej PCPR w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zbigniew Zduńczyk - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wanda Sikorska-Brzozowska - Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Krystyna Rudnicka - Z-ca Kierownika Powiatowy Urząd Pracy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Urszula Zdzisława Mierzejewska - Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Teresa Danuta Sochaczewska - Dyrektor Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucinem Nidzie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wioletta Śląska Zyśk - Kierownik PUP w Piszu (od dnia 01.12.2003 PO) - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Leszek Franciszek Skolimowski - Dyrektor PZD w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dariusz Charubin - Dyrektor Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wojciech Kass - Dyrektor Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Marek Skarzyński - Dyrektor SP ZOZ w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Katarzyna Świderska - Inspektor (PO Kierownika) PCPR w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Włodzimierz Roman Miszczak - Dyrektor ZSZ w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Maciej Chlewicki - Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ewa Ryzińska - Dyrektor Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaczy w Łupkach - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Małgorzata Oświęcimko - Dyrektor Zespół Szkół Nr 1 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Czesław Pieczyński - Dyrektor ZSO w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zbigniew Włodkowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Piskiego (Starosta) - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zbigniew Janusz Opalach - Członek Zarządu Powiatu Piskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zbigniew Zieliński - Członek Zarządu Powiatu Piskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Jóżef Cukrowski Członek Zarządu Powiatu Piskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Jan Alicki - Członek Zarządu Powiatu Piskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Edyta Polak - Sekretarz Urzędu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Barbara Koprowska - Skarbnik Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Henryk Wrzosek - Naczelnik Wydz. Geodezji ... - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Antoni Długołęcki - Naczelnik Wydz. Ochrony Środowiska ... - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Leszek Bogdanowicz - Naczelnik Wydz. Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Elżbieta Nowińska - Inspektor w Wydz. Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Tadeusz Maconko - Naczelnik Wydz. Edukacji ... - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 lipca 2004

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 lipca 2004

Wiadomości

Wykaz nieruchomości do sprzedaży - G.7004/40/2004

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości do sprzedaży - G.7004/40/2004 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości do sprzedaży - G.7004/40/2004

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości do sprzedaży - G.7004/40/2004 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości do sprzedaży - G.7004/38/2004

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości do sprzedaży - G.7004/38/2004 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 26 lipca 2004

Wiadomości

Uchwała nr XXI/127/04 Rady Powiatu Pisz z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXI/127/04 Rady Powiatu Pisz z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 r. - [Wszystkie zmiany]

Program „Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży"

Dodanie nowej wiadomości: Program „Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży" - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXI/128/04 Rady Powiatu Pisz z dnia 22 lipca 2004r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu na 2004 rok

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXI/128/04 Rady Powiatu Pisz z dnia 22 lipca 2004r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu na 2004 rok - [Wszystkie zmiany]

Aktywiazacja osób długotrwale bezrobotnych "Pomocna Dłoń"

Dodanie nowej wiadomości: Aktywiazacja osób długotrwale bezrobotnych "Pomocna Dłoń" - [Wszystkie zmiany]

Pomoc w rozwoju zatrudnienia dla młodzieży

Dodanie nowej wiadomości: Pomoc w rozwoju zatrudnienia dla młodzieży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

wtorek, 27 lipca 2004

Wiadomości

Przetarg nieograniczony

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Jrzy Edward Maślanik - Naczelnik Wydz. Zagospodarowania ... - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Elwira Świetlicka - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie przetargu na realizację wypłat świadczeń pieniężnych

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie przetargu na realizację wypłat świadczeń pieniężnych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Irena Maria Zagórska - Członek Zarządu Powiatu Piskiego - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 lipca 2004

Wiadomości

Przetarg nieograniczony

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 lipca 2004

Wiadomości

Uchwała nr XVII/96/04 Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XVII/96/04 Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XVII/97/04 Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XVII/97/04 Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XVII/98/04 Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XVII/98/04 Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XVII/99/04 Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XVII/99/04 Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XVII/100/04 Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XVII/100/04 Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XVII/101/04 Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XVII/101/04 Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XVII/102/04 Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XVII/102/04 Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XVII/103/04 Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XVII/103/04 Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian