BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Petycja mieszkańców wsi Giętkie

2019-04-16 11:46 - Dodanie nowej wiadomości: Petycja mieszkańców wsi Giętkie

2019-07-08 11:30 - Dodano inf. o przedłużeniu terminu rozpatrzenia petycji

Przejdź do wiadomości