BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.10.2018

2018-09-18 14:03 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.10.2018

2018-09-19 14:50 - Dodano: Zapytania do treści SIWZ (1)

2018-09-24 10:04 - Dodano: Zapytania do SIWZ (2)

2018-09-26 15:09 - Dodano: Informacje o złożonych ofertach

2018-10-05 11:21 - Dodano: Inf. o wyborze oferty, zaw. o unieważnieniu - CZ. II

Przejdź do wiadomości