BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.4.2018

2018-03-30 10:46 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.4.2018

2018-04-10 13:15 - Dodano: Informację o złożonych ofertach

2018-04-12 10:13 - Dodano: Informację o wyborze oferty

2018-04-16 13:03 - Dodano: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przejdź do wiadomości