BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.10.2017

2017-11-24 14:07 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.10.2017

2017-12-06 12:12 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty

2017-12-18 14:38 - Dodano: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przejdź do wiadomości