BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.9.2017

2017-11-17 13:39 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.9.2017

2017-11-27 13:55 - Dodano: Informację z otwarcia ofert

2017-11-29 13:58 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty

2017-12-18 14:37 - Dodano: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przejdź do wiadomości