BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2017

2017-09-05 15:02 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2017

2017-09-08 12:52 - Dodano: Zmianę treści SIWZ(1)

2017-09-14 11:25 - Dodano: Informację z otwarcia ofert

2017-09-20 14:30 - Dodano: Informację o wyborze oferty i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Przejdź do wiadomości