BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.4.2017

2017-07-11 12:41 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.4.2017

2017-07-19 13:55 - Dodano: Informację z otwarcia ofert

2017-07-28 09:47 - Dodano: Informację o wyborze oferty i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Przejdź do wiadomości