BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.2.2017

2017-03-31 15:40 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.2.2017

2017-04-10 14:49 - Dodano: Informację o złożonych ofertach

2017-04-18 13:44 - Dodano: Informację o wyborze oferty i Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Przejdź do wiadomości