BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.4.2016

2016-12-31 10:49 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.4.2016

2017-01-18 13:26 - Dodano załącznik nr 1 a i 1 b w wersji edytowalnej

2017-01-18 13:29 - Dodano: załącznik nr 1 a i 1 b w wersji edytowalnej

2017-01-20 11:12 - Dodano: Zapytania do SIWZ z odp. (1) i (2)

2017-02-08 13:08 - Dodano: Informację o złożonych ofertach

2017-02-24 15:17 - Dodano: Informację o wyborze oferty

2017-03-13 08:36 - Dodano: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przejdź do wiadomości