BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.4.2015

2015-11-25 12:22 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.4.2015

2015-11-27 09:09 - Dodano: Zapytana do treści SIWZ (1) i zmiana treści SIWZ (1)

2015-11-27 15:44 - Dodano: Zapytania do treści SIWZ (2)

2015-12-02 14:03 - Dodano: Zapytania do treści SIWZ (3)

2015-12-03 11:09 - Dodano: Unieważnienie Części I, III, IV i V

2015-12-04 11:52 - Dodano zawiadomienie o wyborze oferty CZ. II

2015-12-07 08:10 - Dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przejdź do wiadomości