BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Obwieszczenie Nr 1/2014 Rady Powiatu Pisz

2014-06-05 11:04 - Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Nr 1/2014 Rady Powiatu Pisz

2014-06-05 11:55 - Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Nr 1/2014 Rady Powiatu Pisz

2015-03-11 11:02 - dodano informację o publikacji w Dzienniku Urzędowym

2015-06-15 11:28 - dodano informację o zmianach w statucie

2015-09-14 08:23 - zaktualizowano listę zmian w statucie

Przejdź do wiadomości