BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

2014-03-19 11:31 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu

2014-03-24 11:08 - Dodano: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zapytania do treści SIWZ (1), zmiany treści SIWZ (1), formularz ofertowy po zmianach

2014-04-01 13:42 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty

Przejdź do wiadomości