BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

2014-02-18 16:07 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu

2014-02-21 11:43 - Dodano zapytanie do SIWZ (1)

2014-02-26 13:05 - Dodano: Zapytania do treści SIWZ 2,3,4,5,6 oraz zmiany treści SIWZ (1) wraz z załącznikami nr 01, 02, 03, 04

2014-02-27 14:42 - Dodano zapytania do SIWZ (7)

2014-02-28 14:52 - Dodano zapytanie do treści SIWZ (8)

2014-03-03 13:44 - Dodano: Zmianę treści SIWZ (2)

2014-03-11 12:23 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2014-03-19 11:26 - Dodano: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przejdź do wiadomości