BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

2013-03-20 17:09 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu

2013-03-26 14:15 - Dodano: zapytanie do SIWZ (1) i (2)

2013-03-28 17:04 - Dodano: zapytanie do SIWZ (3), zapytanie do SIWZ (4), zapytanie do SIWZ (5), projekt (rysunki), inwentaryzację (rysunki)

2013-03-29 09:43 - Dodano: zapytanie do SIWZ (6)

2013-04-18 14:23 - Dodano: zawiadomienie o wyborze oferty

Przejdź do wiadomości