BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Postępowanie nr SOSW.230.2.2019- prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych

2019-11-27 13:28 - Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr SOSW.230.2.2019- prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych

2019-12-04 12:18 - Dodano: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Przejdź do wiadomości