BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Petycja w sprawie opracowania i wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

2019-10-25 12:29 - Dodanie nowej wiadomości: Petycja w sprawie opracowania i wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

2019-11-12 07:51 - Dodano sposób rozpatrzenia petycji.

Przejdź do wiadomości