BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

WNIOSEK o pozwolenie na użytkowanie - DECYZJA (wg pozwoleń na budowę wydanych do 18 września 2021 r. "na starych zasadach" - 4 egzemplarze projektu budowlanego)

2021-12-30 10:05 - Dodanie nowej wiadomości: Oddawanie do użytkowania obiektów budowlanych - decyzja o pozwoleniu na użytkowanie (wg pozwoleń na budowę wydanych do 18 września 20210 r. "na starych zasadach" - 4 egzemplarze projekru budowlanego)

2021-12-30 10:12 - Edycja wiadomości Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlane - decyzja o pozwoleniu na użytkowanie (wg pozwoleń na budowę wydanych do 18 września 20210 r. "na starych zasadach" - 4 egzemplarze projekru budowlanego)

2021-12-30 10:13 - Edycja wiadomości Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlane - decyzja o pozwoleniu na użytkowanie (wg pozwoleń na budowę wydanych do 18 września 20210 r. "na starych zasadach" - 4 egzemplarze projekru budowlanego)

2021-12-31 07:39 - Edycja wiadomości Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlane - DECYZJA o pozwoleniu na użytkowanie (wg pozwoleń na budowę wydanych do 18 września 2021 r. "na starych zasadach" - 4 egzemplarze projektu budowlanego)

2021-12-31 07:43 - Edycja wiadomości Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlane - DECYZJA o pozwoleniu na użytkowanie (wg pozwoleń na budowę wydanych do 18 września 2021 r. "na starych zasadach" - 4 egzemplarze projektu budowlanego)

Przejdź do wiadomości