BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 20 maja 2022

Wiadomości

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROKU BUDŻETOWEGO 2021

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA DOTYCZĄCA ROKU BUDŻETOWEGO 2021 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zbędnych /zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego PINB w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zbędnych /zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego PINB w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 maja 2022

Wiadomości

XLIV sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XLIV sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 maja 2022

Wiadomości

Platforma Przetargowa

Dodanie nowej wiadomości: Platforma Przetargowa - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 maja 2022

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.6.2022

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.6.2022 - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pisz w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Piszu z tytułu wykonania budżetu za rok 2021

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pisz w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Piszu z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 53/137/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.05.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 53/137/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.05.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 52/136/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 05.05.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 52/136/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 05.05.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 51/136/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 05.05.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 51/136/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 05.05.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 50/136/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 05.05.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 50/136/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 05.05.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 49/135/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.04.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 49/135/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.04.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 48/135/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.04.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 48/135/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.04.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 47/135/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.04.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 47/135/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.04.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 46/134/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.04.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 46/134/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.04.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 45/134/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.04.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 45/134/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.04.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 44/134/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.04.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 44/134/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.04.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 43/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 41/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 42/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 42/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 41/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 41/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 40/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 40/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 39/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 39/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 38/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 38/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 37/132/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.03.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 37/132/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.03.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 36/132/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.03.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 36/132/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.03.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 35/132/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.03.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 35/132/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.03.2022 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 maja 2022

Wiadomości

Informacja o zbędnych /zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego PINB w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zbędnych /zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego PINB w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 53/137/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 53/137/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 maja 2022

Wiadomości

Raport o stanie Powiatu za 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Raport o stanie Powiatu za 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 maja 2022

Wiadomości

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o czynnościach związanych z: wznowieniem znaków granicznych i / lub ustaleniem przebiegu granic działki ewidencyjnej

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o czynnościach związanych z: wznowieniem znaków granicznych i / lub ustaleniem przebiegu granic działki ewidencyjnej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 maja 2022

Wiadomości

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 maja 2022

Wiadomości

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej na dz. nr 87 obreb Ciesina, gmina Pisz

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej na dz. nr 87 obreb Ciesina, gmina Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 06 maja 2022

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 maja 2022

Wiadomości

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 maja 2022

Wiadomości

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie finansowe za 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 02 maja 2022

Wiadomości

Uchwała nr XLIII/255/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XLIII/255/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XLIII/254/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XLIII/254/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 kwietnia 2022

Wiadomości

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 kwietnia 2022

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 kwietnia 2022

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt. 2 - prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt. 2 - prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 kwietnia 2022

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt. 1a - prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt. 1a - prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 kwietnia 2022

Wiadomości

Treść decyzji nr WZB.6740.I.3.2022

Dodanie nowej wiadomości: Treść decyzji nr WZB.6740.I.3.2022 - [Wszystkie zmiany]

Treść decyzji nr WZB.6740.I.2.2022

Dodanie nowej wiadomości: Treść decyzji nr WZB.6740.I.2.2022 - [Wszystkie zmiany]

Informacja

Dodanie nowej wiadomości: Informacja - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Informacja

Dodanie nowej wiadomości: Informacja - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie PINB w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie PINB w Piszu - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA I KWARTAŁ 2022 R.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA I KWARTAŁ 2022 R. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 kwietnia 2022

Wiadomości

XLIII sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XLIII sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej w m. Pogobie Tylne, dz. nr 35/3, gmina Pisz

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej w m. Pogobie Tylne, dz. nr 35/3, gmina Pisz - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej w m. Pisz, ul. Wojska Polskiego 43

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej w m. Pisz, ul. Wojska Polskiego 43 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 kwietnia 2022

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 kwietnia 2022

Wiadomości

Ogłoszenie PINB w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie PINB w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 kwietnia 2022

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt. 2 - prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt. 2 - prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej w m. Pisz, ul. Tęczowa, dz. nr 1149/30

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej w m. Pisz, ul. Tęczowa, dz. nr 1149/30 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku - [Wszystkie zmiany]

Informacja - 15 kwietnia 2022 r. Starostwo Powiatowe w Piszu będzie czynne do godz. 14.00

Dodanie nowej wiadomości: Informacja - 15 kwietnia 2022 r. Starostwo Powiatowe w Piszu będzie czynne do godz. 14.00 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 kwietnia 2022

Wiadomości

PZD.3211.10.2022.ZK

Dodanie nowej wiadomości: PZD.3211.10.2022.ZK - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt. 2 - prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt. 2 - prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 kwietnia 2022

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Wykaz GN.6845.2.2.2022 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz GN.6845.2.2.2022 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 kwietnia 2022

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt. 2 - prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt. 2 - prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 kwietnia 2022

Wiadomości

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Dodanie nowej wiadomości: WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Naboru Kandydatów na prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych w 2022 r. dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Naboru Kandydatów na prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych w 2022 r. dla osób stosujących przemoc w rodzinie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 kwietnia 2022

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 01 kwietnia 2022

Wiadomości

Uchwała nr XLII/250/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XLII/250/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XLII/249/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XLII/249/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.4.2022

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.4.2022 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 31 marca 2022

Wiadomości

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 marca 2022

Wiadomości

Uchwała nr 34/131/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.03.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 34/131/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.03.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 33/131/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.03.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 33/131/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.03.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 32/131/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.03.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 32/131/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.03.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 31/130/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.03.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 31/130/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.03.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 30/130/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.03.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 30/130/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.03.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 29/129/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 29/129/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 28/129/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 28/129/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 27/129/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 27/129/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 26/129/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 26/129/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 25/129/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 25/129/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 24/129/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 24/129/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 23/128/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.03.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 23/128/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.03.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 22/128/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.03.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 22/128/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.03.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 21/128/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.03.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 21/128/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.03.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 20/128/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.03.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 20/128/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.03.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 19/127/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.02.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 19/127/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.02.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 18/127/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.02.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 18/127/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.02.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 17/127/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.02.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 17/127/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.02.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 16/127/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.02.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 16/127/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.02.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 15/127/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.02.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 15/127/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.02.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 14/126/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.02.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 14/126/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.02.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 13/126/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.02.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 13/126/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.02.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 12/126/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.02.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 12/126/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.02.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 11/126/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.02.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 11/126/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.02.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 10/126/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.02.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 10/126/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.02.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 9/126/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.02.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 9/126/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.02.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 8/125/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.01.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 8/125/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.01.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 7/125/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.01.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 7/125/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.01.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 6/124/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.01.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 6/124/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.01.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 5/124/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.01.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 5/124/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.01.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 4/124/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.01.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 4/124/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.01.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 3/123/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.01.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 3/123/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.01.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 2/123/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.01.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 2/123/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.01.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 1/123/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.01.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 1/123/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.01.2022 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian