BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.7.2019

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu i oprogramowania, w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Piskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.
Data powstania: wtorek, 25 cze 2019 13:18
Data opublikowania: wtorek, 25 cze 2019 13:21
Data edycji: piątek, 28 cze 2019 10:36
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 sie 2019 13:45
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1198 razy
Ilość edycji: 2