BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

IX sesja Rady Powiatu Pisz

odbędzie się 30 maja o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piszu

Przewodnicząca Rady Powiatu Pisz - Pani Irena Jatkowska - zwołała IX sesję Rady Powiatu Pisz na 30 maja 2019 r. o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piszu (ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz)

Planowany porządek obrad znajduje się w pliku do pobrania. Z uwagi na ustawowy obowiązek transmisji oraz udostępniania nagrań z obrad sesji prosimy o zapoznanie się również z załączoną informacją o przetwarzaniu danych osobowych. Planowany porządek obrad wraz z projektami uchwał będącymi przedmiotem obrad sesji zamieszczone są również na Portalu Mieszkańca w systemie eSesja. Pod tym samym odnośnikiem w dniu sesji dostępna będzie transmisja obrad Rady Powiatu Pisz.

W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu opublikowany został Raport o stanie powiatu piskiego za 2018 r. Na podstawie art. 30a ust. 6­‑8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 911) w związku z § 23 ust. 5 Statutu Powiatu Piskiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r. poz. 3804, zm. z 2018 r. poz. 5282) w debacie nad raportem o stanie Powiatu Piskiego za 2018 r. mogą wziąć udział mieszkańcy powiatu w liczbie 15. Zgłoszenie chęci zabrania głosu w debacie powinno być złożone w formie pisemnej do Przewodniczącej Rady Powiatu i powinno zawierać imię (imiona) i nazwisko oraz adres do korespondencji Mieszkańca chcącego zabrać głos. Do zgłoszenia należy załączyć listę poparcia zawierającą imiona, nazwiska oraz podpisy co najmniej 150 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu w kolejności otrzymania zgłoszeń przez Przewodniczącą.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 23 maj 2019 10:56
Data opublikowania: czwartek, 23 maj 2019 14:53
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 cze 2019 08:07
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 1028 razy