BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej

Informacja

o braku sprzeciwu do zgłoszenia

 

WZB.6743.I.4.2019

 

                              Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) informuję, że 07 marca 2019 r. wpłynęło zgłoszenie PGE Dystrybucja S. A. dotyczące budowy elektroenergetycznej sieci kablowej wraz z przyłączami nN 0,4/0,23 kV typu YAKXS zlokalizowanej na dz. nr geod. 386, 387, 388, 389, 396, 401, 412, 414, 417, 421, 422/1, 422/2, 424, 425/1, 427, 436, 437, 438/1, 440, 441/1, 441/2, 444/2, 444/3, 445/1, 445/2 obręb Ogródek gm. Orzysz.

 

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

Data powstania: czwartek, 28 mar 2019 08:53
Data opublikowania: czwartek, 28 mar 2019 09:14
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 kwi 2019 08:06
Opublikował(a): Paula Siwik
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 962 razy