BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie nr SOSW.230.1.2019- Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych

Powiat Piski- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. dr Władysława Klementowskiego w Łupkach, 12- 200 Pisz, Łupki 15, zwany dalej Zamawiającym, reprezentowany przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych w ramach realizacji, przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr Władysława Klementowskiego w Łupkach, zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Programie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w trzech częściach:

Część 1- Prowadzenie zajęć przez logopedę,

Część 2- Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę,

Część 3- Prowadzenie zajęć przez terapeutę integracji sensorycznej,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 7 do SIWZ.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.- dotyczy wszystkich części zamówienia.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 12 lut 2019 13:39
Data opublikowania: wtorek, 12 lut 2019 13:44
Data edycji: środa, 20 lut 2019 11:00
Data przejścia do archiwum: środa, 20 mar 2019 13:33
Artykuł był czytany: 850 razy
Ilość edycji: 2