BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.Nr sprawy: SOSW.230.2.2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych w ramach realizacji przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Programie kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Data powstania: piątek, 3 sie 2018 11:44
Data opublikowania: piątek, 3 sie 2018 11:59
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 paź 2018 10:20
Opublikował(a): Ewa Ryzińska
Zaakceptował(a): Ewa Ryzińska
Artykuł był czytany: 773 razy