BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie nr ZSL.3421.1.2018- sukcesywna dostawa artykułów spożywczych

Powiat Piski- Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, ul. Polna 2, 12- 220 Ruciane- Nida, zwany dalej Zamawiającym, reprezentowany przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, stosowna do potrzeb Zamawiającego, dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Leśnych, ul. Polna 2, 12- 220 Ruciane- Nida, w ośmiu częściach:

 

Część 1- Dostawa mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa wieprzowego

 

Część 2- Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych

 

Część 3- Dostawa artykułów mleczarskich

 

Część 4- Dostawa warzyw, owoców

 

Część 5- Dostawa mrożonek

 

Część 6- Dostawa różnych artykułów spożywczych

 

Część 7- Dostawa jaj

 

Część 8- Dostawa mięsa drobiowego i wyrobów z mięsa drobiowego,

 

szczegółowo określonych w Załącznikach Nr:2a, 2b, 2c, 2d,  2e, 2f, 2g, 2h do SIWZ.

 

Dostarczane artykuły spożywcze powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 149z późn.zm.)oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy.

 

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem lub wszystkie części zamówienia. Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy- 8.

 

 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia:

 

- Część 1, Część 2,Część 3,Część 4,Część 5, Część 6, Część 7, Część 8-od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 25 cze 2018 13:46
Data opublikowania: poniedziałek, 25 cze 2018 13:51
Data edycji: wtorek, 3 lip 2018 14:37
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 sie 2018 09:04
Artykuł był czytany: 1007 razy
Ilość edycji: 2