BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na pobór wody podziemnej

Nowa strona 1

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229)

 

 

 

 

S T A R O S T A

P O W I A T U    P I S K I E G O

 

 

 

podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu

postępowania wodnoprawnego w sprawie udzielenia 

 

Ognisku TKKF „KOREKTYWA” w Piaskach k/ Rucianego – Nidy

 

pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej ze studni wierconej na terenie

Stanicy Żeglarskiej w Piaskach k/ Rucianego – Nidy

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi  i  wnioski w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   ul.  Warszawska 5, pokój nr 3B.

 

 

 

Pisz, 2005-06-28

 

 

                                                                                              Naczelnik Wydziału

                                                                                              Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego,

                                                                                              Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej

                                                                                              inż.  Antoni Długołęcki

Data powstania: wtorek, 28 cze 2005 10:40
Data opublikowania: wtorek, 28 cze 2005 10:51
Data przejścia do archiwum: środa, 13 lip 2005 09:15
Opublikował(a): Małgorzata Połomska
Zaakceptował(a): Antoni Długołęcki
Artykuł był czytany: 2098 razy