BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

obwieszczenie - pozwolenie na budowę dwóch obór po 200 stanowisk Drygały gmina Biała Piska

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

       w Piszu

          Wydział

Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa

 

 

 

Obwieszczenie

 

 

                                                       Na podstawie art. 31-32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) Starostwo Powiatowe w Piszu Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dwóch obór po 200 stanowisk (łącznie 220DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej  nr geod. 166/48 w miejscowości Drygały gmina Biała Piska (istniejący majątek ziemski).

                                  W związku z powyższym informujemy o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, które znajdują się w pokoju nr 3E tut. Starostwa w Piszu przy  ul. Warszawskiej 5 i wypowiedzenia się w formie wniosków, uwag czy zastrzeżeń w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

                                 

 

 

Pisz, dnia 21 czerwca 2005r.

                 

             Z up. Starosty

               inż. Jerzy Maślanik

               Naczelnik Wydziału

               Zagospodarowania

       Przestrzennego i Budownictwa

Data powstania: wtorek, 21 cze 2005 09:31
Data opublikowania: wtorek, 21 cze 2005 09:42
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 lip 2005 07:55
Opublikował(a): Beata Dębińska
Zaakceptował(a): Jerzy Maślanik
Artykuł był czytany: 2143 razy