BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia na terenie Gospodarstwa Rolnego w Oblewie

Nowa strona 1

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229)

 

 

 

 

S T A R O S T A

P O W I A T U    P I S K I E G O

 

 

 

 

podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu

postępowania wodnoprawnego w sprawie udzielenia 

 

Pani Barbarze Joannie Stankiewicz

 

pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni wierconej nr 1 i nr 2 dla potrzeb Gospodarstwa Rolnego

 w Oblewie gmina Biała Piska i odprowadzanie ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody do rowu melioracyjnego   

oraz ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej ujęcia

 

 

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi  i  wnioski w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   ul.  Warszawska 5, pokój nr 3B.

 

 

                                                                                                              Naczelnik Wydziału

                                                                                                              Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego,

                                                                                                              Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

                                                                                                              inż. Antoni Długołęcki

 

 

 

Pisz, 2005-06-13

 

 

Data powstania: poniedziałek, 13 cze 2005 13:20
Data opublikowania: poniedziałek, 13 cze 2005 13:38
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 cze 2005 10:39
Opublikował(a): Małgorzata Połomska
Zaakceptował(a): Antoni Długołęcki
Artykuł był czytany: 2313 razy