BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie - pozwolenie na budowę obory we wsi Czarne gm. Orzysz

Nowa strona 1

Starostwo Powiatowe

       w Piszu

          Wydział

Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa

 

 

 

Obwieszczenie

 

 

                                                       Na podstawie art. 31-32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) Starostwo Powiatowe w Piszu Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę obory w obsadzie do 195DJP we wsi Czarne gm. Orzysz  na działce oznaczonej  nr geod. 37/1.

                                  W związku z powyższym informujemy o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, które znajdują się w pokoju nr 3E tut. Starostwa w Piszu przy ul. Warszawskiej 5 i wypowiedzenia się w formie wniosków, uwag czy zastrzeżeń w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

                                 

 

 

Pisz, dnia 11 czerwca 2005r.

                 

             Z up. Starosty

               inż. Jerzy Maślanik

               Naczelnik Wydziału

               Zagospodarowania

       Przestrzennego i Budownictwa

Data powstania: sobota, 11 cze 2005 13:49
Data opublikowania: sobota, 11 cze 2005 13:57
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 lip 2005 08:40
Opublikował(a): Beata Dębińska
Zaakceptował(a): Jerzy Maślanik
Artykuł był czytany: 2485 razy