BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Kompetencje Rady Pedagogicznej

Wioletta Organiściak - przewodniczący rady pedagogicznej Bartnikowski Benedykt - n-l kontraktowy- zajęcia wojskowo-surwiwalowo-medyczne Czartoryjska Aneta- n-l dyplomowany- geografia Dobrzycka Beata - n-l dyplomowany- język polski Foszczyńska Dorota - n-l dyplomowany- chemia, matematyka, podstawy przedsiębiorczości, przyroda, doradca zawodowy Foszczyński Jacek - n-l dyplomowany- historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, filozofia, etyka Grądzka Jolanta - n-l dyplomowany- matematyka Góralczyk Jacek - n-l dyplomowany- informatyka, robotyka i automatyka, edukacja dla bezpieczeństwa Góralczyk Grażyna - n-l dyplomowany- biologia Jewtuch Jolanta - n-l dyplomowany- język rosyjski Karwowski Jerzy - n-l dyplomowany- wychowanie fizyczne Kowalewska Wioletta - n-l dyplomowany- język niemiecki Maik Mirosław - n-l dyplomowany- fizyka Rozwadowska Katarzyna - n-l mianowany- zajęcia rewalidacyjne Nowalski Marcin - n-l mianowany- religia Piekarska Adriana - n-l dyplomowany- pedagog Rostkowski Mirosław - n-l dyplomowany- język angielski Wróblewska Justyna - n-l dyplomowany- język polski Ziółkowska Krystyna - n-l dyplomowany- bibliotekarz, zajęcia rozwijające zainteresowania

• zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
• zatwierdza roczny plan pracy szkoły (na pierwszym posiedzeniu w roku szkolnym)
• podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów,
• ustala organizację doskonalenia zawodowego
• podejmuje uchwały w sprawach skreśleń z listy uczniów,
• opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom innych wyróżnień,
• opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
• wybiera przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły,
• powołuje komisje do spraw wychowawczych i przedmiotowych, których pracą kieruje przewodniczący wybrany przez członków komisji,
• wnioskuje wprowadzenie aneksów do statutu,
• opiniuje plan finansowy szkoły

Data powstania: niedziela, 6 lip 2003 13:02
Data opublikowania: niedziela, 6 lip 2003 13:59
Data edycji: czwartek, 16 paź 2003 10:33
Opublikował(a): Krystyna Ziółkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 3259 razy
Ilość edycji: 3