BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Program „Aktywny samorząd”-wsparcie finansowe dla niepełnosprawnych studentów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu realizujące pilotażowy program „Aktywny samorząd” przypomina, iż 10 października 2017r. mija termin składania wniosków w ramach Programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dotyczy roku akademickiego 2017/2018). Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dotyczy dofinansowania kosztów edukacji: • w szkole policealnej, • w kolegium, • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi. Adresat programu są osoby pobierające wykształcenie na poziomie wyższym, które: a. posiadają orzeczenie o niepełnosprawności ze stopniem znacznym lub umiarkowanym, b. pobierają naukę w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium, otwarli przewód doktorski poza studiami doktoranckimi. Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, ul. Piaskowa 2 , tel: 087 424 11 38.
Data powstania: poniedziałek, 9 paź 2017 09:42
Data opublikowania: poniedziałek, 9 paź 2017 09:44
Opublikował(a): Magdalena Kleczkowska
Zaakceptował(a): Magdalena Kleczkowska
Artykuł był czytany: 1374 razy