BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapraszamy do udziału w Programie korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Pierwsze spotkanie w PCPR w Piszu -23 września 2017r. godz.11.00 Celem programu jest: *zmiana niepożądanych zachowań wobec osób bliskich w zachowania oparte na szacunku i zaufaniu *podniesienie wiedzy i świadomości osób na temat zjawiska przemocy w rodzinie i mechanizmów jego powstania *rozwijanie umiejętności samokontroli u osób stosujących przemoc *kształtowanie prawidłowych umiejętności i wzorców w zakresie wychowywania dzieci i relacji z partnerem. Przyjdź,zadzwoń, napisz. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu ul.Piaskowa 2, 12-200 Pisz Tel: 087 424 11 38, 087 424 11 39. e-mail: pcpr@powiat.pisz.pl