BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 1/2017 Starosty Piskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie midernizacji operatu ewidencji gruntow i budynków obrębu Jeglin gmina Pisz , powiat piski województwo warmińsko - mazurskie

INFORMACJA Nr 1/2017

Starosty Piskiego

z dnia 1 lutego 2017 r.

w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Jeglin, gmina Pisz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie.

Na podstawie ar. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 ze zmianami)

informuję,

że projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Jeglin, gmina Pisz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie, staje się operatem ewidencji gruntów i budynków.

W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w tym operacie może zgłaszać zarzuty do tych danych.

O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Stara Piski rozstrzygnie w drodze decyzji.

Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania tj. uprawomocnienia się decyzji w stosunku do danych, co do których wniesione zostaną zarzuty, dane te nie są wiążące.

Zarzuty wniesione po upływie 30 dni od daty ogłoszenia informacji traktowane będą jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Informacja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  STAROSTA PISKI

                                                                                                                                                                                                                                                                 ANDRZEJ NOWICKI

Data powstania: poniedziałek, 13 lut 2017 11:30
Data opublikowania: poniedziałek, 13 lut 2017 11:36
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 mar 2017 09:35
Opublikował(a): Dorota Płochocka-Siejwa
Zaakceptował(a): Dorota Płochocka-Siejwa
Artykuł był czytany: 551 razy