BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19b Prawa budowlanego

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Babrosty

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

 WZB.6743.I.22.2016

Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane ( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późń. zm.) informuje, że w dniu 17 listopada 2016 r., zostało złożone zgłoszenie budowy sieci wodociągowej na dz. nr 32, 71, 34/23, 34/34, 35/21, 35/16, 35/8, 36/6, 74, 75, 77, 35/12, 35/15, 35/7, obręb Babrosty gm. Pisz którego inwestorem jest Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Piszu.

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Tomasz Kakowski tel.087 425 46 71

Data powstania: poniedziałek, 19 gru 2016 08:34
Data opublikowania: poniedziałek, 19 gru 2016 09:17
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 sty 2017 07:55
Opublikował(a): Tomasz Kakowski
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 1163 razy