BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego

Linia kablowa nn 0,4kV Dz. 318, 306/14, 307, 305, 315/2, 316, 304/1, 314, 303, 311, 312, 302, 310, 300/3, 300/4, 308/1, 308/2, 309, 319, 320/15, 202/7, 496 Pisz 2

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

 WZB.6743.I.21.2016

Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane ( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późń. zm.) informuje, że w dniu 10 listopada 2016 r., zostało złożone zgłoszenie budowy linii kablowe nn na Dz. 318, 306/14, 307, 305, 315/2, 316, 304/1, 314, 303, 311, 312, 302, 310, 300/3, 300/4, 308/1, 308/2, 309, 319, 320/15, 202/7, 496 Pisz 2 którego inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A.

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Tomasz Kakowski tel.087 425 46 71

Data powstania: czwartek, 15 gru 2016 13:36
Data opublikowania: piątek, 16 gru 2016 09:18
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 sty 2017 14:50
Opublikował(a): Tomasz Kakowski
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 1091 razy